vrijdag, 13 oktober 2017 14:22

Nieuwsbrief oktober 2017

Met deze VHYP Nieuwsflits willen we u op de hoogte houden van het internationale nieuws inzake hypnose. Dankzij de uitgebreide internationale connecties van Dr. Nicole Ruysschaert, en haar vertegenwoordiging in het bestuur van verenigingen zoals de European Society for Hypnosis en de International Society for Hypnosis, blijven we op de hoogte van wat er plaatsvindt aan congressen en nieuwe publicaties.

 

VHYP maakt sedert een aantal jaren deel uit van een wijd verspreid netwerk van hypnosedeskundigen uit het medische-, klinische-, psychotherapeutische- en onderzoeksdomein. Als vereniging vinden we het belangrijk om hier de nadruk op te leggen aangezien allerhande centra in ons land, die dan vaak nog ronkende namen gebruiken alsof ze het hele werkveld vertegenwoordigen en dwepen met een 'internationale erkenning' die vaak niet eens bestaat, hypnose gebruiken als een soort duur wondermiddel. Hun zogenaamde erkenning is veelal uit de lucht gegrepen, maar de man of vrouw van de straat stelt zich daar weinig vragen bij. Vaak volstaat het om gewoon een bedrag van een paar honderd euro te betalen om een indrukwekkend certificaat te krijgen en op een lijst als expert te komen van een vereniging die alleen maar dat doet; expertcertificaten en lijsten van specialisten bijhouden. Betalen en een online multiple choice vragenlijst invullen is voldoende om vanwege dat soort verenigingen de erkenning te bekomen als Board Certified Expert...
Ik heb destijds zelf de test gedaan met een vereniging die zichzelf de American Academy of Experts in Traumatic Stress noemde. Voor 150US$ en na het invullen van een zeer eenvoudige 'test' van 20 vragen, kreeg ik later een indrukwekkend diploma opgestuurd waarop prijkte: 'Board Certified Expert in School Crisis Response'. Ik kwam ook op de verwijslijst van een indrukwekkend aantal internationale specialisten die ook allemaal zoveel geld betaald hadden om een mooi 'diploma' te krijgen om in hun bureel tegen de muur te hangen en te pronken.

 

hypnosevector.jpg

 

We kunnen het onze cliënten/patiënten niet genoeg op het hart drukken: vraag eerst naar de basisopleiding van de 'hypnosedeskundige' tot wie je je wendt en ga ervan uit dat je recht hebt op informatie over het parcours dat je behandelaar of therapeut gevolgd heeft vooraleer hij hypnose gebruikt voor medische behandelingen en/of medische interventies en/of psychotherapeutische behandeling.

Onze leden moedigen we aan om zich te blijven bijscholen en zich uitdrukkelijk te blijven onderscheiden van wat lekenhypnotiseurs in laagdrempelige centra en vaak na misleidende advertenties aanbieden: dat kan door jezelf op verantwoorde en onderbouwde wijze te profileren op je website of op onze verwijslijst en door een normaal tarief te hanteren voor je interventies.
Aarzel niet om regelmatig ook de volgende publicaties op onze VHYP-website nog eens te consulteren (zie rechts knoppen):

 

Lekenhypnotiseurs zouden voor de onderstaande internationale wetenschappelijke hypnoseverenigingen niet eens in aanmerking komen om lid te worden. Het zou goed zijn, moesten alle VHYP-leden deze boodschap mee uitdragen in de richtingen van hun cliënten en alle andere hulpverleners waarmee we samenwerken (huisartsen, tandartsen, geneesheer specialisten, kinesisten, osteopaten, enz.). In een volgende stap moeten we ooit échte erkenning van onze specialiteit bekomen vanwege de FOD Volksgezondheid en na advies van de Hoge Gezondheidsraad over de toepassing van hypnose bij medische behandelingen, medische interventies en psychotherapie.

erikdesoirsm.jpg

Dr. Erik de Soir
VHYP Ondervoorzitter & Lid van de Opleidingscommissie

Internationaal nieuws over hypnose - 2017

ESH European Society of Hypnosis

Tussen 23 - 26 augustus 2017 ging in Manchester het jaarlijks congress van de European Society for Hypnosis door. Het congres was zeker succesvol en genoot een ruime belangstelling van 320 deelnemers en faculty. De locatie in het Hilton hotel, waar het hart van het congres klopte, gaf de gelegenheid tot intense interacties bij de breaks, lunches, English Breakfasts en uiteraard tijdens de interactieve workshops in kleinere groepen! Vlaanderen (VHYP) was flink vertegenwoordigd met Guido Aerts, Erik Biermans Luc Bouteligier, Kris Claes, Anita Lenaerts, Nicky Caelen en Paul Koeck. Uiteraard was ik er zelf ook bij vanuit mijn bestuursfunctie ESH en lid van het wetenschappelijk comité van het congres. In het decembernummer van de ESH Newsletter vinden jullie uitgebreid verslag van het congres en een samenvatting van diverse lezingen en workshops.

vhyp-nicole-ruysschaert4kant.jpg

Dr Nicole Ruysschaert
VHYP Bestuurslid, VHYP PR Verantwoordelijke en Lid van de Opleidingscommissie

ESH Newsletter

Wat is er in de voorbije 15 jaar binnen ESH gebeurd? Welke evoluties zijn er geweest? In mijn “farewell letter” – afzwaaien van mijn ESH bestuursfuncties – (p. 8-14) “Reflections on 15 years on the Board of Directors of ESH” geef ik een historisch overzicht van mijn functies en de evolutie in ESH. ..my personal experience – wealth as the sum of relationships..

After my years of sailing in “European waters” of ESH I learned many things.. In 2015, I entered the ‘Ocean of ISH’ as a crew member of their BoD (Board of Directors). Years ago “Building Bridges of Understanding”, was launched as the motto and flag of ISH. Many different bridges can be interesting for ESH as well.. en een hand uitreiken naar VHYP.

 

In de ‘International corner’ (p. 17 - 20) lees je een interessant artikel over de impact van planten in medische settings. Geven planten psychologische en fysiologische voordelen? “Biophylia” hypothese suggereert dat mensen een aangeboren verlangen hebben om in verbinding te komen met andere vormen van leven. Je leert over het effect van planten op angst en pijn, research in dit domein, de invloed van reële planten versus imaginaire natuurbeelden, en hoe planten als indirecte suggesties kunnen werken.

michelangelo-creation-of-adam-index2.jpg

ISH International Society of Hypnosis

Naast intens email verkeer en Skype overleg, organiseren we als bestuur een jaarlijkse on-site meeting. In juli 2017 reisden we hiervoor naar China: niet enkel om te vergaderen, maar vooral om de Chinese hypnose vereniging vele harten onder de riem te steken. Ze organiseerden een congres, met zomaar 1000 deelnemers en alle ISH bestuursleden leverden een bijdrage onder de vorm van lezingen en workshops.

Diverse werkpunten staan verder op de agenda van het ISH: voorbereiding van ISH Congress in Montréal, een state of the art internationaal team van met researchers en clinici, overleg rond curricula, een Youth Committee, communicatie tussen de Board of Directors en de Constituent Societies.

congress2.jpg

2018 ISH congress Montréal: World Congress of Medical and Clinical Hypnosis

22 - 25 augustus 2018 zijn jullie allen welkom in Montréal. De belangrijkste congrestaal is Engels, met bovendien enkele Franstalige presentaties, daar Montréal in het Franstalig deel van Canada ligt. De “Call for Abstracts” staat open tot 15 oktober. Tot 15 Februari 2018 geniet je van de Early Bird Rate. Voor ongeveer €490,- (voor leden van VHYP) geniet je van het volledige programma, met opening ceremonies, lunches en coffee breaks. Congres website: http://www.hypnosis2018.com/en/

En om zin te krijgen in Montréal: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=poe2cLKw9ko

Nieuwe publicaties

Vanaf nu ook in het Nederlands “Patiënt sedatie zonder medicatie” - Elvira Lang. Je kan bestellen via volgende link: http://comforttalk.com/books Coupon code is : DUTCH1 (geldig tot 15 oktober 2017)! Daarmee krijg je tot 15 oktober 10 USD korting, d.w.z. 20 USD i.p.v. 30 USD.

boek.png

De eerste van misschien een hele reeks.. The first in the “Voices of Experience” series.
The Art and Practice of Hypnotic Induction. Favorite Methods of Master Clinicians. Edited by Mark P. Jensen. Denny Creek Press. Een schatkist van inductiemethoden omdat je de creatieve en favoriete methoden van een 12-tal ervaren experten kan lezen en integreren in je werk. Een boeiend boek voor zowel de beginner als de ervaren hypnose deskundige.

boek2.png

Droevig nieuws..

environment-banner2.jpg

 

Met heel veel spijt hebben we vernomen dat Ellie Van Vreckem, die zich jarenlang vrijwillig heeft ingezet als bestuurslid van VHYP, na een dappere strijd zachtjes is weggegleden uit dit leven op 8 Augustus 2017 omringd door haar familie. Ze blijft een plaats bewaren in het hart van VHYP. Met enkele mensen van het huidige en vroegere VHYP bestuur hebben we afscheid genomen met haar gevleugelde woorden:
Doe dat goed hé, Ellie.

elliev.jpg
© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media