Image

VHYP beroepsgroepen

Enkel beoefenaars van erkende gezondheidsberoepen die relevant klinisch werk doen kunnen deelnemen aan een opleiding en/of lid worden van VHYP.

Erkende gezondheidsberoepen omvatten:
Psychiater (in opleiding), arts, tandarts, master (licentiaat) in de psychologie en menswetenschappen, master of bachelor in de verpleegkunde en vroedkunde, master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie/fysiotherapie, pedagogisch medewerker werkzaam in medisch team.

En eveneens mits langdurige, erkende psychotherapie-opleiding: master sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor maatschappelijk werk, sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen.

Basisopleiding

Volgens jouw beroep en werksetting kies je ofwel voor de Basisopleiding (BO) ofwel voor de opleiding Hypnotische Communicatie in Medische Settings (HCiMS)(+ schakelmodule).
Na deze basis kan je instappen in het verdere curriculum.
Naast jouw erkenning als gezondheidsberoep zijn ook volgende voorwaarden verbonden aan deelname voor opleiding.
Je werkt met patiënten in ambulante of klinische setting.
Je verklaart je akkoord met de ethische code van de VHYP.
Indien je je op het internet presenteert, is dit in overeenstemming met de ethische code van de VHYP.

Image

DE OPLEIDING VAN VHYP OMVAT 3 CURRICULA

Op basis van jouw beroep en werksetting kies je jouw curriculum

VHYP curricula

Curriculum hypnose bij medische behandelingen en interventies (H-MBI):
artsen, tandartsen, master of bachelor in de verpleegkunde en vroedkunde, master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie/fysiotherapie.

Curriculum hypnose bij psychotherapie (H-PsT):
psychiaters (in opleiding), master (licentiaat) in de psychologie en menswetenschappen, Met langdurige, erkende psychotherapie-opleiding: master sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor maatschappelijk werk, sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen.

Curriculum Hypnotische Communicatie in Medische Settings (HCiMS):
artsen, verpleegkundigen, bachelor/master kinesitherapie, fysiotherapie of revalidatiewetenschappen, tandartsen, logopedisten, leerkracht werkzaam in medisch team als pedagogisch medewerker. Na dit curriculum kan je patiënten begeleiden/voorbereiden, in een medische omgeving, bij een procedure/ of medische situatie.

In elk opleidingstraject verzamel je een aantal Credit Points (CPs). Voor H-MBI 200 CPs, Voor H-PsT 200 CPs.
Voor HCiMS 45CPs (zonder praktijkstage) of 55CPs (met niet verplichte praktijkstage).

Je werkt in groepsverband ( medische context) of op vraag van een medische collega.

ALLE ACTIVITEITEN DIE JE DOET, VALLEN BINNEN DE WETTELIJKE BEPALINGEN VAN JE BEROEPSGROEP!

Basis

Curriculum hypnose bij psychotherapie (PsT)

Basisopleiding (+ Intervisie in subgroepen) (45CPs)
Vervolgmodules

Verplichte modules (105 CPs)

 • Hypnose bij stress en slaapproblemen (1 dag - 7CPs)
 • Hypnose bij faalangst en prestatieverbetering (1 dag - 7CPs)
 • Hypnose bij psychosomatiek (1 dag - 7CPs)
 • Hypnose bij conversie en somatoforme stoornissen (1 dag - 7CPs)
 • Hypnose bij angsten en fobieën (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose bij chronische pijn (1dag – 7CPs)
 • Hypnose bij kinderen (2 dagen – 14CPs)
 • Werken met metaforen en verhalen (1 dag – 7CPs)
 • Hypnosescripts of maat maken (1 dag – 7CPs)
 • Dynamische hypnose in psychotherapie (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose bij dissociatief / complex trauma (2 dagen – 14 CPs)
 • Hypnose bij trauma / stabilisatie / confrontatie (2 dagen – 14 CPs)

Facultatieve modules

 • Hypnose in acute situaties (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose bij rouw (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose bij oncologie (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose bij verslavingen / roken (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose bij functionele maag-en darmklachten (1 dag – 7CPs)

TOTAAL CURRICULUM H-PsT:
BO (45CPs) + Voortgezette verplichte modules (105CPs) + Paper (25CPs) + Supervisie (25CPs) = 200 CPs

Opmerking: Met dit curriculum word je ERKEND HYPNOSEDESKUNDIGE IN HET CURRICULUM PSYCHOTHERAPIE.
Hiervoor krijg je een certificaat. Je kan hiermee op de VHYP-verwijslijst komen. Vanaf 100CPs kun je je aanvraag indienen om op de verwijslijst te komen. Je kan daar met een onvolledig curriculum MAX 3 jaar na het voltooien van je BO opstaan.

Basis

Curriculum Medische Behandelingen & Interventies (H-MBI)
HCiMS (45CPs) + Schakelmodule (2 dagen of 14 CPs)
Vervolgmodules

Verplichte modules

 • Werken met metaforen en verhalen (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose bij angsten en fobieën (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose bij chronische pijn (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose in acute situaties (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose bij oncologie (1 dag - 7CPs)
 • Hypnose bij stress en slaapproblemen (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose bij psychosomatiek (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose bij kinderen (2 dagen – 14CPs)
 • Hypnose bij rouw (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose bij functionele maag-en darmklachten (1 dag – 7CPs)
 • Hypnose bij trauma / stabilisatie / confrontatie (2 dagen – 14 CPs)

TOTAAL CURRICULUM H-MB:
BO (45CPs) + Schakelmodule (14CPs) + Voortgezette verplichte modules (91CPs) + Paper (25CPs) + Supervisie (25CPs) =
200 CPs

Opmerking: Met dit curriculum word je ERKEND HYPNOSEDESKUNDIGE IN HET CURRICULUM MEDISCHE BEHANDELINGEN EN INTERVENTIES. Hiervoor krijg je een certificaat. Je kan hiermee op de VHYP-verwijslijst komen.
Vanaf 100CPs kun je je aanvraag indienen om op de verwijslijst te komen. Je kan daar met een onvolledig curriculum.
MAX 3 jaar na het voltooien van je BO/HCiMS opstaan.

 

TOTAAL CURRICULUM H-MBI:
HCiMS (50CPs) + Schakelmodule (14CPs) + Voortgezette verplichte modules (91CPs) + Paper (25CPs) + Supervisie (20CPs) = 200 CPs

Opmerking: Met dit curriculum word je ERKEND HYPNOSEDESKUNDIGE IN HET CURRICULUM MEDISCHE BEHANDELINGEN EN INTERVENTIES. Hiervoor krijg je een certificaat. Je kan hiermee op de VHYP-verwijslijst komen.
Vanaf 100CPs kun je je aanvraag indienen om op de verwijslijst te komen. Je kan daar met een onvolledig curriculum.
MAX 3 jaar na het voltooien van je BO opstaan.

 

Curriculum Hypnotische communicatie bij medische interventies (HCiMS):
HCiMS (35CP's) + 2 intervisiebijeenkomsten (5CP's) = 40 CP’s
Praktijk (supervisie/stage) = 10 CP’s

 

TOTAAL CURRICULUM HCiMS:
HCiMS opleiding (45CPs) + 2 intervisiebijeenkomsten (2 x 2,5u = 5CP's) + Praktijkstage (10CP's) = 50CPs

Met dit curriculum word je ERKEND DESKUNDIGE IN HYPNOTISCHE COMMUNICATIE IN MEDISCHE SETTINGS. Hiervoor krijg je een certificaat. Je komt hiermee NIET op de VHYP-verwijslijst.

Met dit curriculum kan je doorstromen naar de opleiding Hypnose bij medische behandelingen en interventies.
Wat kan je na het volgen van dit curriculum? Je kan patiënten/cliënten begeleiden bij medische interventies als deel van een team.

Welke beroepen in welk curriculum : details waarmee nieuwkomers die zich registreren en hulp bij toekennen curriculum.

Artsen
HCiMS
H-MBI
Master menswetenschappen gezondheidszorg
H-MBI
H-PsT
Bachelor Menswetenschappen gezondheidszorg
Met langdurige psychotherapie opleiding
H-PsT
Verpleegkundige
HCiMS
H-MBI
Bachelor/Master kinesitherapie Fysiotherapie/ Revalidatiewetenschappen
HCiMS
H-MBI
Tandartsen
HCiMS
H-MBI
Master
Andere
Logopedist, leerkracht werkzaam in medisch team als pedagogisch medewerker
HCiMS
Anesthesist Psychologie Maatchappelijk werk Verpleegkundige Kinesist Pedagogisch medewerker kinderziekenhuis
H-PS psychotherapeut met verworven rechten opleiding pst voor 2016-2017 gestart.
Huisarts Pedagogie/pedagogische wetenschappen Sociaal verpleegkundige Vroedvrouw, vroedkundige Fysiotherapeut
Psychiatrisch verpleegkundige Anesthesie medewerker
Dermatoloog Toegepaste psychologie
Kinderarts Arts Psychiater Gezinswetenschappen
Intensivist
Spoedartsen
Gynaecoloog
Oframoloog

HCiMS = Hypnotische Communicatie in Medische Settings
H-MBI = Hypnosedeskundige in het Curriculum Medische Behandelingen en Interventies
H-PsT = Hypnosedeskundige in het Curriculum Psychotherapie
PST = langdurige psychotherapie opleiding

Wie in welke curricula?

 1. Curriculum hypnose bij medische behandeling: artsen, tandartsen, master of bachelor in de verpleegkunde en vroedkunde, master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie/fysiotherapie.
 2. Curriculum hypnose bij psychotherapie: psychiaters (in opleiding), master (licentiaat) in de psychologie en menswetenschappen, Met langdurige, erkende psychotherapie-opleiding: master sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor maatschappelijk werk, sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen.
 3. Curriculum hypnotische communicatie bij medische interventies: artsen, verpleegkundigen, bachelor/master kinesitherapie / fysiotherapie / revalidatiewetenschappen, tandartsen, logopedist, pedagogisch medewerker werkzaam in medisch team