Geschiedenis

De VHYP startte in 1982 als de VATHYP: Vlaamse Vereniging voor Autogene Training en Hypnotherapie. In 1997 werd de naam veranderd in VHYP om het specifieke gebruik van hypnose te benadrukken.
Het tijdschrift heette van 1985 tot 2007 "TRANS" met als hoofd van de redactie Wilfried Van Craen.Sinds 2008 heeft het de VHYP nieuwsbrief met Nicole Ruysschaert als hoofd van de redactie.
Momenteel is Erik De Soir hoofdredacteur van de nieuwsbrief. Nicole Ruysschaert brengt internationaal nieuws uit de hypnose wereld.

Doelstelling

De Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging (VHYP) heeft als doel de studie, beoefening en ontwikkeling van wetenschappelijke hypnose te bevorderen.

VHYP stimuleert en organiseert wetenschappelijke activiteiten (zoals studiedagen en congressen), onderzoek en publicaties.

VHYP groepeert professionele hulpverleners en zorgverstrekkers, werkzaam op het gebied van de lichamelijke en/of geestelijke gezondheidszorg, die gebruik maken van hypnose en biedt hen een academisch-wetenschappelijk verantwoorde opleiding in hypnose en hypnotische communicatie.

Om lid te worden van VHYP dient de kandidaat te beantwoorden aan bepaalde toelatingscriteria en de hypnose opleiding te volgen. Bij het volgen van de basisopleiding is men voor het lopende jaar VHYP lid. Mits betalen van het lidgeld kun je VHYP lid blijven. Na de volledige opleiding kun je 'erkend lid' worden. Na de volledige opleiding kan men gewoon lid worden. Het lidgeld is vanaf 2012 vastgelegd op 80 euro/jaar en biedt de volgende voordelen: