Lid worden, erkenning

Om lid te worden van VHYP dient de kandidaat te beantwoorden aan bepaalde toelatingscriteria en de hypnose opleiding te volgen. Bij het volgen van de basisopleiding is men voor het lopende jaar VHYP lid. Mits betalen van het lidgeld kun je VHYP lid blijven. Na de volledige opleiding kun je 'erkend lid' worden. Na de volledige opleiding kan men gewoon lid worden. Het lidgeld is vanaf 2012 vastgelegd op 80 euro/jaar en biedt de volgende voordelen:


- toegang tot de opleidingen indien men beantwoordt aan de criteria  
- info over de activiteiten van de vereniging     
- de nieuwsbrief 
- internationaal nieuws 
- korting op het inschrijvingsgeld voor de congressen, opleidingen en modules van VHYP    
- korting op het inschrijvingsgeld voor de congressen van ISH en ESH
- korting op het deelnameprijs van webinars van ISH
- toegang tot Algemene Vergadering van VHYP    
- recht op kandidatuurstelling voor bestuursfuncties (alleen gewone leden)    
- opname in verwijslijsten voor de gewone leden    

- je komt in aanmerking voor het European Certificate of Hypnosis na het behalen van 200 CP's en goedkeuring door ESH.