Wat is Hypnose?
Hypnose is een hulpmiddel in de medische wereld en in psychotherapie. Er gebeurt wereldwijd heel veel onderzoek om de effecten, en de werking van de therapeutische hypnose te onderzoeken. In hypnose kunnen bepaalde lichamelijke en psychische processen beïnvloed worden. Dit is geen show, geen theater, geen duistere magie of hocus-pocus ... hypnose. Alle hypnose is ‘zelf’hypnose’; u heeft zelf invloed op wat er in hypnose gebeurt !
Hypnose is geen toestand van slaap, en ook geen bewusteloosheid. In hypnose is er een ‘veranderd’ bewustzijn waarbij u de aandacht naar binnen richt op innerlijke processen, beelden en ervaringen. In hypnose zijn uw hersenen actief werkzaam. Uw creativiteit en uw probleemoplossend vermogen verhoogt,. U bent meer vatbaar voor suggesties die u zichzelf geeft. U kan op een andere manier dan door ‘wilskracht’ uw doelen bereiken. Voor de meeste mensen is hypnose een aangename, ontspannende ervaring.

Hypnose is nuttig in de geneeskunde. Hypnose helpt bij de behandeling of beïnvloeding van pijn. Zowel bij acute pijn als bij chronische pijn kan hypnose een nuttige hulp zijn. Hypnose is werkzaam bij de behandeling van psychosomatische ziekten, hoge bloeddruk, "irritable bowel syndrome". Hypnose is nuttig bij de invloed op stress, en geeft bijkomende therapeutische mogelijkheden bij eetstoornissen en verslaving. Hypnose vergemakkelijkt chirurgische ingrepen, technische medische onderzoeken, tandheelkundige behandelingen. Hypnose is nuttig in psychotherapie. Hypnose wordt ingepast in behandeling van angst, eetstoornissen, verslaving, tekort aan zelfvertrouwen, faalangst, fobieën. Hypnose helpt bij prestatieverbetering, in sport en werksituaties. Systematisch werken met zelfhypnose verbetert het niveau van welzijn.