zondag, 17 januari 2016 14:28

Nieuwsflits januari 2016

Voorwoord van de redacteur

Beste Vhyppers,


eric de soir vhypDe vorige nieuwsflits dateert al van net voor de zomer. Dan was het even stil. Uw redacteur had het veel te druk met de voorbereiding van de verdediging van een doctoraatsthesis in Utrecht. Die promotie is nu achter de rug en ineens… was het Kerstmis.
In de eindejaarperiode kruipen we meestal dichter bij elkaar, zoeken we de warmte binnen op en proberen we ons te bezinnen over het voorbije jaar. Dit jaar was het vreemd: lenteweer op de kerstmarkt. De sneeuwschep die werd gebruikt om onkruid op te scheppen. Maar ook tijd om onze mentale ‘kruiwagen’ eens leeg te maken, de inhoud ervan te sorteren en te beslissen wat we er al dan niet zullen uitgooien en welke nieuwe dingen we erbij zullen laden laden. Hypnose leent zich overigens uitstekend om dit herschikken van prioriteiten op een metaforische wijze te zien gebeuren.
Tijdens de talrijke bestuursvergaderingen van VHYP werd het afgelopen jaar erg hard gewerkt aan de vernieuwde vormgeving en automatisering van VHYP. De VHYP voorzitter zet de belangrijkste veranderingen in het volgende punt op een rijtje.
We konden de laatste maanden niet anders dan in onze harten ruimte te maken voor vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. De nieuwsberichten puilden uit van menselijke drama’s en rond ons heen horen we veel populistische reacties: in vele gemeenten keert de bevolking zich tegen de nieuwkomers. Nochtans worden de taferelen waarvan we nu getuigen zijn reeds beschreven in het evangelie volgens Lucas (2, 1-7).

“In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad (…)

Niemand die had durven denken dat dit eeuwenoude verhaal terug zo actueel zou worden. Er zullen nieuwe uitdagingen op ons afkomen en in toekomstige opleidingen moet misschien worden nagedacht over het gebruik van hypnose bij de begeleiding van oorlogsslachtoffers en vluchtelingen.
In deze nieuwsbrief is er opnieuw aandacht voor de internationale agenda met een overzicht van de activiteiten van de ISH en de ESH. Ann Roete laat ons ook even terugdenken aan de succesvolle opleiding over het gebruik van de juiste taal in een medische setting en het 1ste Antwerpse congres over het gebruik van hypnose voor het omgaan bij pijn met kinderen.
De wetenschappelijke bijdrage staat stil bij hypnose en het dissociatief subtype van PTSS binnen de nieuwe DSM-5. Zoals steeds wordt er ook even stilgestaan bij hoe hypnose in de media aan bod komt. Tenslotte geeft deze nieuwsflits het overzicht van alle opleidingsmodules die de VHYP in 2016 organiseert.

De Verbanddoos als Metaforische Nieuwjaarswens
Neem plaats in een gemakkelijke zetel en sluit je ogen. Richt je aandacht op je ademhaling en observeer. Kijk wat er in jezelf gebeurt als je bewust ademt. Bij elke impuls tot inademen, vorm je de gedachte: ‘Ik adem in’. Tel dan inwendig en kijk wanneer de impuls tot uitademen er komt. Vorm daarbij de gedachte: ‘Ik adem terug uit’. Voel hoe je mond een teutje vormt en hoe je de lucht terug naar buiten voelt stromen, langs je lippen en je mondhoeken. Totdat je het proces herhaalt. Doe dit vijf keer na elkaar terwijl je je een inwendig cinemascherm voorstelt. Eenmaal je scherm in plaats gebracht is, projecteer je op dit scherm een verbanddoos met de volgende inhoud: een bril, een elastiekje, een verband, een potlood, draad, een gom, een kus van chocolade en een zakje thee. Laat dan op dit scherm een film starten waarvoor je de verschillende attributen van de verbanddoos achtereenvolgens zal gebruiken.
Breng je aandacht naar de bril in je doosje. Een bril om de kwaliteiten van de mensen rondom je te zien en te waarderen. Zie hoe jezelf de kwaliteiten van je dierbaren, je naaste collega’s of je vrienden waardeert. Voel de glimlach die zich op je lippen vormt.
Breng nu je aandacht naar het elastiekje uit de doos. Laat enkele beelden ontstaan waarin te zien is hoe je zelf, flexibel als een elastiekje bent, om de mensen en dingen om je heen, die niet zijn zoals je zou willen, te aanvaarden en geen ergernis te laten ontstaan.
Breng dan je aandacht naar het verband dat in je kistje zit. Laat een beeld op het scherm komen dat toont hoe je dit verband gebruikt om de gekwetste gevoelens te genezen, die van jezelf en die van anderen.  
Nu is het tijd om te kijken welk potlood er in je kistje zit. Een potlood om al het goede en de positieve dingen die jou elke dag overkomen, op te schrijven.  
Visualiseer nu de draad die in verbanddoosje zit. Dit is draad om mensen en jezelf met elkaar te verbinden. Stel je voor hoe dat er op het scherm zou uitzien.
Dan breng je de gom uit het doosje in je aandacht. Kijk eens om welk soort gom het gaat? Laat een beeld ontstaan van hoe je de gom gebruikt om de fouten die anderen maken uit te vegen.
De kus van chocolade herinnert je eraan dat iedereen elke dag behoefte heeft aan een kus, een liefkozing, een teder woord of wat bevestiging.
Laat dan je film teneinde lopen en visualiseer de thee die je gaat drinken. Zie jezelf, aan het einde van een ontspannen dag, vol positieve ervaringen, laat een gevoel van dankbaarheid in je ontstaan en zie hoe je zelf volgens een vast ritueel een kopje thee maakt.
Neem de tijd die nodig is om dit beeld te laten wegdeemsteren. Gebruik hiervoor een drietal in- en uitademingen. Kom dan met een fris en licht gevoel terug in de realiteit die je omringt. En glimlach.

VHYP: een Nieuwe Huisstijl en een Uitbreiding van de VHYP-Vormingsactiviteiten
Enkele Wetenwaardigheden vanwege Riño Wong Chung (VHYP Voorzitter)

Nieuwe huisstijl VHYP

De VHYP is momenteel bezig met vernieuwing in het cursusaanbod, de automatisering middels ons online platform op vhyp.be en het uniformiseren van alle media middels een vernieuwde frisse huisstijl.

Er zijn veel huisstijlconcepten het afgelopen jaar ontwikkeld, waaruit deze is gekozen. In het logo is de boog te zien die ontstaat door een bewegende pendel van links naar rechts. De vormen en kleuren in de huidige logo’s en huisstijlen worden steeds meer van heldere eenvoud. Op die manier heeft de VHYP nu een duidelijke, herkenbare stijl gekozen.

Daarnaast zult u in het jaar 2016 steeds meer mogelijkheden krijgen op de website. Als lid zult u straks bij bepaalde documentatie kunnen en als cursist kunt u nu al voor een cursus de cursusliteratuur achter uw login downloaden. Daarnaast kunt u per heden online zich eenvoudig online registreren voor ons opleidingsaanbod: dit kan met Mr Cash, iDeal of per overschrijving.

Wegens o.a. de veranderende doelgroepen heeft de VHYP nu nieuwe curriculi gedefinieerd. Binnenkort ziet u ook achter uw login het aantal punten wat u tot nu toe heeft opgebouwd bij de VHYP. Middels het curriculumoverzicht weet u dan wat u nog kunt behalen voor een eventueel certificaat of om op de verwijslijst te komen.

 

ESH - ISH NIEUWS – INTERNATIONALE ACTIVITEITEN
European Society for Hypnosis (ESH)
De laatste ESH Newsletter is beschikbaar op de onderstaande link:
http://www.esh-hypnosis.eu/wp-content/uploads/2015/10/ESH-Newsletter-2015-4.pdf

International Society for Hypnosis (ISH)
Op de onderstaande link kan de ISH Nieuwsbrief van het 4de kwartaal van 2015 gedownload worden. Deze nieuwsbrief bevat samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek naar hypnose en literatuur reviews.  De ISH President schreef eveneens een stukje en de nieuwsbrief bevat ook interviews met Dr. Nicole Ruysschaert die in Augustus tijdens het ISH congres tot bestuurslid van ISH werd verkozen en Dr Dabney M. Ewin.
http://www.ishhypnosis.org/news-events/ish-newsletter/
Contactpunt : Suzanne Malik - Association Administrator ISH
The International Society of Hypnosis 
Email: 
 Web: http://www.ishhypnosis.org/
{ESH & ISH Verslaggeving: Nicole Ruysschaert}

Opleiding Hypnotische Communicatie in Medische Setting
hcimsOok in 2015 jaar heeft de 5-daagse opleiding Hypnotische Communicatie in Medische Settings (HCiMS) in het UZA plaatsgevonden. De groep bestond uit 25 personen uit de medische wereld (zie foto) uit verschillende ziekenhuizen: vroedvrouwen, verpleegkundigen uit de kinderkliniek, van recovery, artsen, maatschappelijk assistenten en psychologen. Ze kregen een opleiding over het juiste taalgebruik bij volwassenen en kinderen bij medische procedures en interventies  en leerden de basisvaardigheden en de basisbegrippen van hypnose aan. Hiermee kunnen ze nu zelf aan de slag in hun ziekenhuis. Elke deelnemer kan de aangeleerde technieken nu gebruiken binnen het eigen vakgebied.

De ( hypnose ) zaadjes zijn gezaaid, nu moeten ze nog wat water krijgen en dan kunnen ze groeien ….

{Verslaggeving: Ann Roete}

Eerste Antwerps Pijnsymposium voor Kinderen
pijnsyposiumOp 12/12/2015 vond in Antwerpen een mini symposium plaats: het Eerste Antwerps pijnsymposium voor kinderen. Het was een samenwerking tussen het ZNA Paola kinderziekenhuis en het UZA Koningin Mathilde Moeder- en Kind Centrum.
Dr. Piet Leroy ( kinderintensivist Maastricht) vertelde in zijn bijdrage waarom je kinderen niet mag dwingen en sterk fixeren om een procedure uit te voeren.
Dhr. Luc Bouteligier (kinderpsycholoog en VHYP opleider) schetste in zijn betoog hoe je kinderen kan overtuigen om mee te werken aan medische procedures via het juiste (hypnotische) taalgebruik.
Dr. Johan Berghmans (anesthesist ZNA) legde uit hoe kan je kinderen voorbereiden op een operatie en wat er na de operatie nog kan gebeuren?
Dr. Guy Hans (Anesthesist en professor van de UZA pijnkliniek) gaf een overzicht van de problematiek van acute naar chronische pijn bij kinderen, illustreerde wat er dan allemaal gebeurt en hoe dit kan worden aangepakt.

De interesse voor dit symposium was zeer groot: er waren 230 mensen ingeschreven en bovendien waren er nog 220 die  niet konden deelnemen wegens volzet.
Opmerkelijk was dat de niet medicamenteuze aanpak zeer sterk naar voor kwam bij alle sprekers. Dat is een zeer belangrijke evolutie in de medische wereld. Het  juiste taalgebruik is zeer belangrijk om trauma’s en/of chronische pijn bij kinderen te voorkomen. Het is zeer belangrijk om uit te leggen wat men gaat doen en wat het kind zal ervaren. Controle is voor iedereen nuttig.
Er is echter nog veel meer opleiding van alle medewerkers in het ziekenhuis nodig. Aan de verdere opbouw van opleidingstrajecten voor de verschillende disciplines wordt hard gewerkt ... We hopen dan ook dat dit een kentering teweeg zal brengen zodat er meer oog komt voor het welzijn en de pijnbeleving van kinderen in ziekenhuizen. Dit zal overigens ook zijn gunstig effect op de zorgverleners zelf hebben.

{Verslaggeving: Ann Roete – VHYP bestuurslid}
 

Wetenschappelijke bijdrage
Dissociative Subtypes in Posttraumatic Stress Disorders and Hypnosis: Neurocognitive Parallels and Clinical Implications (2015). D.B. Terhune, E. Cardeña. Current Directions in Psychological Science, 24(6), 452-457.
Steeds meer onderzoek toont aan dat de heterogeniteit in de verschijningsvormen van de posttraumatische stress stoornis (PTSS) voortkomt uit de aanwezigheid van subtypes van cliënten, waarvan een bepaald subtype samenhangt met het groter aantal dissociatieve symptomen. Een gelijkaardig dissociatief subtype, zoals dat momenteel beschreven staat in de DSM-5, wordt beschreven bij individuen die een hoge hypnotische suggestiviteit vertonen.
In dit artikel beschrijven de auteurs de gelijkenissen tussen beide subtypes, vertrekkend van het onderzoek met betrekking tot de blootstelling aan stressvolle levenservaringen en psychopathalogie, cognitief functioneren, hypnotische suggestiviteit, functionele neuro-imaging en elektrofysiologie.
Het verder kunnen verklaren van deze parallellen tussen subtypes kan meer inzicht brengen in de samenhang tussen de heterogeniteit van PTSD-symptomatologie enerzijds, en, hoge hypnotische suggestiviteit anderzijds, waardoor ook de implicaties van de behandeling van de verschillende PTSS-subtypes duidelijk wordt. Het volledige artikel kan bekomen worden op de onderstaande link:
researchgate.net of DOI: 10.1177/09633721415604611

HYPNOSE IN DE MEDIA & AANKONDIGINGEN

interviewInterview met onze collega’s anesthesisten uit Brussel: Dr. Fabienne Roelants en Dr. Christine Watremez: "Medical hypnosis: powerful on the mind, gentle on the body”
Bekijk hier

Joost MertensInterview  Marte van Santen interviewt Dr. Joost Mertens, voorzitter NvvH voor Plus Magazine
Bekijk hier

 

koppentvReportage Koppen TV1
Hypnose in de geneeskunde en in psychotherapie (in Frankrijk en Zwitserland). Tandartsen en psychiaters gebruiken het, maar ook in kraamafdelingen wordt de techniek gebruikt om de pijn te verlichten. Een bekende toepassing is natuurlijk het gebruik als alternatief voor anesthesie bij operaties. Maar ook voor de verwerking van traumatische ervaringen en het leren aanvaarden van erge letsels. Ook het ziekenhuispersoneel maakt er gebruik van om stress en burn-outs te voorkomen.
Bekijk hier

 

Trauma and Mental Health in the Wake of a Technological Disaster: The Ghislenghien Gas Explosion
Op 20 november 2015 behaalde VHYP bestuurslid Erik De Soir zijn doctoraatstitel aan de Universiteit Utrecht.
Meer informatie

VVKP als vormingspartner van VHYP
Goed nieuws voor klinisch psychologen! Sinds juli 2015 is VHYP vormingspartner van de VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen). VVKP-leden genieten dit najaar en in het voorjaar van 2016 van 15% korting op een aantal activiteiten.
Klik hier voor meer info


OPLEIDINGSMATRIX VHYP 2016
Goed nieuws voor klinisch psychologen! Sinds juli 2015 is VHYP vormingspartner van de VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen). VVKP-leden genieten dit najaar en in het voorjaar van 2016 van 15% korting op een aantal activiteiten.
Klik hier voor meer info

Medewerkers aan deze VHYP Nieuwsflash
Nicole Ruysschaert – Ann Roete – Riño Wong Chung – Sergio Wong Chung - Erik De Soir

© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media