NIEUWJAARSFLITS 2023

Internationaal nieuws

VOORJAAR 2023

Graag breng ik jullie op de hoogte van enkele internationale activiteiten en bijscholingsmogelijkheden.

Image

ISH International Society of Hypnosis Newsletter

Image

Het decembernummer werd net voor de ingang van de Kerstvakantie de wereld ingestuurd. Naast feest- en ontmoetingsmomenten is de kerstperiode ook een tijd van stilstaan, bezinnen, lezen en nieuwe inspiratie vinden.

In de newsletter krijg je een gevarieerd aanbod – het vertrouwde “letter of the president” in 5 talen vertaald, een interview met 1 van de coryfeeën van de ISH, een belangrijk deel rond wetenschap en nieuwe bevindingen. Het motto van ISH is “Building Bridges of Understanding” en voor wie al langer vertrouwd is met ISH roept het meteen herinneringen op aan Dr. Peter Bloom, jarenlang bezieler van de Internationale Hypnose Gemeenschap. Spijtig genoeg overleed Peter Brower Bloom (1936 – 2022) in September. In de uitgebreide Eulogie lees je meer over de man en zijn werk. Julie Linden vergelijkt hem met een stevige Eik in de tuin van ISH die bezweken is zoals natuurwetten dat bepalen. Zo komt er ruimte voor jong leven. 

De BoD Board of Directors kon voor het eerst live samenkomen sinds het begin van de Covid 19 periode. Er werd uitgebreid nagedacht over een belangrijk thema dat al jarenlang speelt met pro’s en contra’s. (p15 – 17). Wie kan opgeleid worden in suggestieve communicatie? Wie kan opgeleid en erkend worden in het gebruik van hypnose? Welke beroepsgroepen kunnen hypnose beoefenen? Is er binnen ISH consensus om hypnose opleiding aan te bieden aan life-coaches, leraren, sportcoaches. Voorafgaand aan de discussie werd een rondvraag gedaan bij de verschillende Constituent Societies (CS) van ISH. Op basis van de resultaten van de enquête en na uitgebreid overleg, maakt ISH voorlopig de keuze om in de eerste plaats te focussen op professionals in de medische en psychische gezondheidszorg.

Leden van ISH kunnen wel in hun eigen land, binnen een context die het toelaat training in suggestieve communicatie, waarvan de meerwaarde bewezen is, aanbieden.

In het interview dat ik deed met Karen Olness leer je haar kennen als pediater, die zich na haar oorspronkelijke scepsis tegenover hypnose ontpopte tot een bevlogen researcher, clinicus en voorzitter van de ISH, ASCH en SCEH. Ze zette zich vrijwillig in voor kinderen in Kenya en Laos om de gezondheidszorg te verbeteren; Ze deed studies over het effect van hypnose bij kinderen met allergie en obesitas. Ze blijft het algemeen welzijn van kinderen behartigen, wat ook blijkt uit haar bijdrage tot “comfort kits” for children in disaster setting. 2021 verscheen haar nieuw boek “Child Refugee and Migrant Health” oorlog. Ze gaf workshops over hulp aan kinderen in humanitaire noodsituaties in de US en vele andere landen tot de uitbraak van Covid – 19 pandemie.

Omdat research niet door iedereen graag gelezen wordt, startten we vorig jaar met een nieuwe rubriek: Klinische relevantie van bevindingen uit de research. In deze editie wordt het gebruik van hypnose bij gerechtelijk onderzoek onder de loupe genomen. Je leest een samenvatting van 5 artikelen. Drie redenen om hypnose in te zetten zijn : als de gebeurtenis zo emotioneel overweldigend was dat persoon geen details kan herinneren Een tweede mogelijke toepassing is wanneer details onontbeerlijk zijn bij het onderzoek, of een derde reden voor inschakelen hypnose is dat men tegenstrijdige info vindt. Het aspect hypnotiseerbaarheid speelt een rol. Uit dit onderzoek blijkt dat iemand die weinig hypnotiseerbaar is, en gemotiveerd kan zich evengoed info herinneren in normaal waakbewustzijn.

Een onderzoek waarin deelnemers een videotape te zien kregen van een auto-fiets ongeval toonde meer foute antwoorden na ‘sturende vragen’ en er was ook meer zekerheid over hun antwoorden die ze in hypnose gegeven hadden. Het onderzoek vond plaats in 1976 en de reviewer suggereert om dit onderzoek te herhalen met meer deelnemers.

Een derde onderzoek toonde evenmin meerwaarde van hypnose maar eerder dat het minder effectief was. In het meest overtuigende experiment werden 3 interviewtechnieken vergeleken: hypnose, cognitief interview en normaal interview. Na 4 filmen over een gewelddadig voorval of misdaad situatie en 42 uur pauze, werden deelnemers geïnterviewd door een ervaren onderzoeker. Zowel cognitieve hulpmiddelen voor herinnering als technieken inherent aan forensische hypnose waren effectief om herinneringen bij ooggetuigen te laten toenemen!

Verder krijg je nog de inhoud wat je in de 70ste jaargang van de International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis (IJCEH), wie awards voor papers kreeg, en verslag van de viering in het Ericksoniaans Instituut in Polen van Milton Erickson– die op 5 december 2022 de leeftijd van 121 jaar zou bereikt hebben. Alles bij elkaar 43 pagina’s gratis info, met dank aan de vrijwillige inzet van wie meewerkt aan deze ISH Newsletter.

Link to the newsletter ISH-202212.pdf (ishhypnosis.org)

ESH European Society of Hypnosis Newsletter -Winter Edition

De newsletter begint met een woordje van de voorzitter, Kathleen Long. Ze illustreert mooi hoe je je hypnotische ervaring zowel kan inzetten om veerkrachtig om te gaan met problemen in je eigen omgeving alsook om bij patiënten tot de essentie van hun lijden te komen. Zoals de redacteur van de newsletter kijkt ze uit naar een live ontmoeting op het ESH congres in november in Antalya– de eerste opportuniteit daartoe sedert 6 jaar – en benadrukt ze het voordeel van face-to-face cliënten werk en congressen.  leeft en werkt. De enige tandarts in zijn land die

Image

Er volgt een interview met Jose Cava uit Spanje, een trouwe hypnose congresdeelnemer en oprichter / voorzitter van spaanse AEHE hypnose verenging. Voor het ESH congres bereidt hij een workshop voor rond hoe je een cliënt optimaal voorbereidt op een hypnose-sessie. Als je suggesties in goede grond vallen, kunnen ze beter groeien. Een tweede interview is met een gedreven tandarts Marcello Romei, die zoals de naam laat vermoeden een italiaanse nationaliteit heeft, maar in Uruguayprofessioneel met hypnose werkt en er sinds 2001 mee bezig is. Wie hem vraagt hoe hij bij hypnose kwam antwoordt hij “hypnose heeft mij gevonden”, een boeiend verhaal…
Verder ook een Eulogy aan Peter Bloom, door andere mensen die nauw met hem samengewerkt en de warmte van zijn persoon en sprekerstalent beleefd hebben. Ongewoon en verrassend is een rapport over het verband tussen hypnotiseerbaarheid en het cerebellum in een tijdschrift “Cerebellum”. De rechter motorische cortex zou meer prikkelgevoelig zijn bij hoog-hypnotiseerbaren wat tot sneller ideo-motorische responsen leidt omdat er minder inhiberende prikkels uit het linker cerebellum komen... Verder lees je verslagen van congressen en uiteraard info over het ESH2023 congres in Antalya Turkije.

 https://esh-hypnosis.eu/wp-content/uploads/2022/12/2022-4-Winter.pdf

2023 Internationale Activiteiten - ONLINE

ISH Monthly Masterclass - Mirroring Hands technique

By Richard Hill

Datum:

Wed, 18 Jan 2023

Tijd:

5:00pm - 8:00pm CEST

Registratie:

The International Society of Hypnosis | ISH Monthly Masterclass - Mirroring Hands technique by Richard Hill- Wed, 18 Jan 2023, 17-20 CET (silkstart.com)

Prijs 20 USD voor leden van de vhyp

Image
Image

Programme du 2e Colloque de La Revue de l’hypnose et de la santé

11 maart 2023

Image
Image

HYPNOSE EN URGENCE
Avec la participation exceptionnelle de Gérard Fitoussi, invité d'honneur du Colloque

 

LINK NAAR HET PROGRAMMA VAN HET SYMPOSIUM:
https://www.eventbrite.fr/e/billets-2e-colloque-de-la-revue-de-lhypnose-et-de-la-sante-414013334027?fbclid=IwAR2RfKJ3z25ZZhNF3jC0R8nWjkobQ_faLr93MLKjaPC5pGIVYuMgbIHE8_4

2023 ESH Congress- Antalya Turkije. Food for Body and Mind. An integrated approach to Healing

Het 16de ESH congres vindt plaats in Antalya, Turkije. Een unieke gelegenheid om collega’s en opleiders te ontmoeten. Zoals gewoonlijk heerst er een heel gemoedelijke en open sfeer. Deelnemers en opleiders staan open voor inspiratie, vernieuwing, inbreng vanuit diverse hoeken. De aanwezigheid van professionals uit heel diverse disciplines –psychologen - psychotherapeuten vanuit diverse therapie richtingen en tandartsen, anesthesisten en medische specialisten, ervaren mensen en beginners, deskundigen die klinische research doen op zoek naar evidence-based gegevens en neurowetenschappers, Ericksoniaans gerichte en meer traditionele hypnose deskundigen, is een voedingsbodem voor bijzonder interessante interacties.
Wat ook je ervaring is met hypnose, beginner of practitioner met jarenlange ervaring, voel je welkom! Het congres is er voor jullie allen.

Datum: 26 – 29 October 2023

Registratie online via deze link REGISTRATION – esh2023

Wil je zelf een workshop, demo, panel discussie of poster brengen? Na registratie en betaling (ook presenters betalen congress fee!) kan je een abstract indienen. ABSTRACT – esh2023

Image

2024 ISH Krakow congress: Cooperation in Hypnosis Challenges and Benefits

On 12-15 of June 2024 we will meet in beautiful Krakow for the XXII World Congress of Medical and Clinical Hypnosis! The venue will be Auditorium Maximum, the conference center of the Jagiellonian University – the oldest higher education institution in Poland and one of the oldest in Europe Krakow is one of the best recognizable cities in this part of Europe, visited by about 13 million visitors annually. They are attracted by beautiful landscapes of the city, attractive streets, squares and the largest historical complex in Poland, unique on global scale. This city has an excellent accessibility – it is placed in the middle of Europe (~1500 km from Paris, ~1500 km from Moscow). There is an airport just 12 km west of the center, a recently modernized train and bus station on the edge of the Old Town. Krakow has a very broad range of accommodation types: from 5-stars luxury hotels to the budget hostels..

Image

Date:

2024, June, 12-15th

Venue:

Krakow, Poland

Program of the Congress:

ISH Congress 2024 - Hypnosis 2022 (hypnosis2021.com.pl)

Registration:

Hypnosis 2022 (hypnosis2021.com.pl)

Because of special Polish Tax laws, you can register for the Congress without paying immediately. The Polish Organizing team will tell you when you have to pay without creating tax problems for the organizers. Everybody will pay the Congress fees that are valid at the time of registration (i.e., you will get early bird registration prices if you register early), even if you do not pay right away.Looking forward to seeing you in person soon,

Bernhard Trenkle
President of The International Society of Hypnosis

Kris Klajs
Chair of The XXII World Congress of Medical & Clinical Hypnosis

Please spread this information to your national and international colleagues.

Publicaties

Plaats en waarde van hypnose in psychotherapie

 Nicole Ruysschaert

Tijdschrift Klinische Psychologie, 2022, 52(3), 202-210

 

Inleiding:

‘Hypnose’ is een term die diverse associaties oproept. Men kan er het Griekse woord hypnos of slaap in horen, men kent collega’s die er een opleiding in volgen, men spreekt patiënten die zich door ‘leken’-hypnotiseurs onheus behandeld voelen of men ziet advertenties of demonstraties van hypnoseshows in televisieprogramma’s. Redenen genoeg voor de Hoge Gezondheidsraad (HGR) om een werkgroep te starten en een panel van experts een advies te laten uitbrengen over het verantwoorde gebruik van hypnose in de gezondheidszorg (HGR, 2020). De werkgroep werd voorgezeten door Marie-Elisabeth Faymonville (anesthesist, CHU de Liège) en Nicole Ruysschaert, psychiater-psychotherapeut en auteur van deze bijdrage; Erik De Soir, klinische psycholoog-psychotherapeut, trad op als rapporteur. Alle experts waren werkzaam in medische en psychotherapeutische settings: psychiaters, psychologen, artsen (anesthesisten, kinderarts, huidarts), kinesisten, verpleegkundigen en vroedvrouwen. De wetgeving die in België het gebruik van hypnose reglementeert, dateert van 1892 en is verouderd: showhypnose is verboden, het werken met hypnose is voorbehouden aan artsen (Loi sur l’hypnotisme, 1892). Dat past natuurlijk niet meer bij de huidige professionele diversificatie. Het doel van het HGR-rapport is het bieden van correcte informatie over indicaties en doeltreffendheid van hypnose en het doen van aanbevelingen over opleidingsvereisten en -voorwaarden (HGR, 2020)

Nuttige documentatie
TKP_2022_3_WEB_03_Plaats en waarde van hypnose in psychotherapie.pdf
Link Plaats en waarde van hypnose in psychotherapie | VVKP

Het basis handboek hypnose

Het basis handboek hypnose in het nederlands. Een hulpmiddel om nieuwe cursisten te begeleiden in hun kennismaking met hypnose. Een naslagwerk voor wie al langer met hypnose werkt en de state-of-the art wil (her)ontdekken. Een handige basis voor opleiders. Je leest enkele specifieke hoofdstukken rond werk met metaforen, explorerend werk, en de overgang van “probleem-focused” trance tot solution focused trance als specifieke Ericksoniaanse inbreng. Vanaf nu beschikbaar bij boekhandel Satas. Online te bestellen via volgende link Satas of aan te kopen in de winkel Satas Ninoofsesteenweg 1072, 1080 Sint-Jans Molenbeek

288 pagina’s - Kostprijs 32 € BTW inbegrepen.

In dit boek ontdek je de “state of the art” van klinische hypnose in therapie. Hypnose kan in diverse psychotherapievormen geïntegreerd worden en verhoogt het effect van talrijke medische behandelingen. Je vindt hier een leidraad bij de exploratie van hypnose, waarbij je stap voor stap begeleid wordt in je leerproces. Je maakt kennis met diverse inductie- en verdiepingsmethoden, werken met metaforen en beelden, utilisatie en oplossingsgericht werken in hypnose.

De diverse vaardigheden bieden je de basisingrediënten, waarmee je hypnose op een creatieve manier kan integreren in je werk. Langs de weg van methoden en technieken ontpop je jezelf tot een hypnose deskundige die niet alleen hypnose toepast maar ook de hypnotische methodiek integreert in zijn/haar therapeutische identiteit.

 

Zowel opleiders als cursisten vinden in dit boek een ruime schat aan achtergrondinformatie om hun therapeutische vaardigheden te ontwikkelen.

Dr. Nicole Ruysschaert is arts, psychiater-psychotherapeute met opleiding in cognitieve gedragstherapie (CGT), hypnose, EMDR, psycho-traumatologie en oplossingsgerichte therapiemethoden. Ze was jarenlang werkzaam in centra geestelijke gezondheidszorg en heeft sinds 35 jaar een private praktijk in Antwerpen.

In 2019 kreeg ze de Shirley Schneck Award van de Amerikaanse ‘“Society for Clinical and Experimental Hypnosis’” (SCEH) als erkenning voor haar belangrijke bijdrage bij de ontwikkeling van medische hypnose.

Image

Onder de redactie van:

Erik de Soir, Nicole Ruysschaert & Sonja Delbeecke
Layout & vormgeving: RexMedia