dinsdag, 21 april 2020 16:38

Waardig afscheid nemen van op afstand

In deze handreiking trachten we mogelijkheden aan te bieden die de verbinding op een andere manier kunnen ondersteunen, al zal het altijd anders zijn.

Wanneer iemand uit het gezin of in de naaste omgeving op dit moment overlijdt, zijn de mogelijkheden nogal ingeperkt door de voorschriften van FOD Volksgezondheid. Daarbij is er een verschil of iemand overlijdt door het coronavirus of door andere oorzaken. In onze publicaties adviseren we kinderen zo goed mogelijk te in- formeren en te betrekken. Daar verandert de huidige situatie niets aan. Wel verandert er iets aan het advies om hen zo veel mogelijk aanwezig te laten zijn bij de gebeurtenissen en een rol te geven bij het daadwerkelijke afscheid. Deze mogelijkheden zijn minder geworden. Maar minder wil niet zeggen onmogelijk.

De gebeurtenissen van de laatste dagen hebben de problematiek van collectief gedrag terug in ons naar boven gebracht en duidelijk aangetoond dat het gedrag van velen niet terug te brengen is naar de som van de individuele reacties en gedragingen. Er is iets meer fundamenteel en schijnbaar onbegrijpelijk bij het ontstaan van en de besmettelijkheid van een collectieve hysterie, want hoe kan je anders nuchter verklaren dat zo plots en massaal een stormloop op voedingswinkels ontstond? Terwijl toiletpapier ineens een goudwaarde leek te hebben en er niet eens sprake was van schaarste. Dit soort fenomenen wil ik in deze bijdrage analyseren en tips geven om je beheersing te behouden.

dinsdag, 21 april 2020 16:11

Moet ik bang zijn van het corona virus?

Gids voor ouders en leerkrachten

Tips voor omgaan met werkstress

News from ISH international society of hypnosis

Coronavirus (covid-19): Hypnosis resources for people and colleagues in difficult times.

In het Nederlands kan je 2 audio-opnames vinden voor je patiënten:
Eerste hulp bij hospitalisatie - 2 audio-opnames voor gehospitaliseerde patiënten

  • stressreductie bij patiënten
  • begeleiding van patiënten met covid 19

De audio-opnames voor patiënten zijn te luisteren via deze link