donderdag, 15 april 2021 09:32

LENTE NIEUWSFLITS 2021

Beste VHYP-leden,

Het prille nieuwe jaar dondert inmiddels in volle vaart door de lente – die nog wat aanvoelt als een winterprik - en velen van ons kregen reeds een eerste COVID-19 prik in de hoop om zo op weg te zijn naar een zomer van (meer) vrijheid en misschien wel een aanzet om de Coronacrisis achter ons te laten.

Aan het begin van deze nieuwsbrief wil ik graag nog even terugblikken op het gratis VHYP Nieuwjaarsevent waarop we dit jaar een recordaantal aanwezigen konden optekenen. Ook met een groot aantal nieuwe leden die de VHYP Basisopleiding volgen (respectievelijk 20 in het najaar 2020 en 27 in het voorjaar 2021) zetten we een flinke stap in de verdere uitbouw van onze vereniging.

Eindejaarsflits

In wat volgt, wil ik in de eerste plaats nog eens de aandacht vragen voor het overzicht van de ledenvoordelen zoals opgesteld door de VHYP Office Manager Sonja Delbeecke. Nog te veel cursisten schrijven zich voor voortgezette modules in, aan het tarief van niet-leden, zonder te beseffen dat je na twee inschrijvingen je volledige lidgeld al bijna hebt terugverdiend. Bovendien komen er voor leden nog de verminderingen bij voor VHYP-webinars, het jaarlijks terugkerend nieuwjaarsevent dat gratis is voor onze leden en actieve deelname aan andere projecten die op til staan in 2021. Zo is er het plan om in de schoot van de VHYP een documentatiecentrum voor hypnose en suggestie uit te bouwen aan de hand van een uitgebreide (historische) bibliotheek die we als schenking mochten ontvangen van Johan Eland die zijn verzameling antieke en geschiedkundige hypnoseboeken aan de VHYP heeft geschonken. Indien je het lidmaatschap van VHYP combineert met een lidmaatschap van Konnektit, beschik je over een interessante combinatie om je eigen praktijk verder professioneel uit te bouwen en je activiteiten wereldkundig te maken. Je vindt daarom ook nog eens het overzicht van de ledenvoordelen van Konnektit waarbij je de impact niet mag onderschatten van de raadgevingen die je kan krijgen inzake de juridische aspecten van je beroep, de verplichtingen vanuit de GDPR wetgeving en de verplichtingen waaraan je zal moeten voldoen als op 01 juli 2021 de kwaliteitswet op de gezondheidsberoepen van kracht wordt (lees meer: https://www.bvrgs.be). We willen in 2021 voor onze leden een reeks webinars organiseren om hen ook te ondersteunen met het in orde krijgen van de verplichtingen voor de beoefenaars van gezondheidsberoepen.

In deze nieuwsbrief wil ik ook graag ons nieuw bestuurslid Ann Joosen voorstellen die in de schoot van het VHYP-bestuur de beroepsgroep van de vroedvrouwen zal vertegenwoordigen en ons helpen om een thema als zwangerschap, bevalling, perinataal verlies, enz. nog beter te onderbouwen.

Verder staan we stil bij het nut van hypnose bij prikangst en andere typische problemen die zich stellen n.a.v. (als invasief op pijnlijk ervaren) medische interventies en behandelingen. Het werk van onze collega Ann Roete is daarbij van cruciaal belang voor onze vereniging. Ik kan ook de desbetreffende publicaties sterk aanraden.

Vervolgens willen we opnieuw even stilstaan bij de zeer dynamische Special Interest Group (SIG) Trauma, Dissociatie en Hypnose die na de laatste tweedaagse opleiding ‘hypnose bij trauma en dissociatie’ uitgebreid werd met nieuwe leden en waarvoor de laatste bijeenkomst doorging op 25 maart 2021. Op dit moment maken reeds een 30-tal leden deel uit van deze SIG. Steeds meer wordt stilgestaan bij zorgrichtlijnen (die o.a. in Nederland worden gebruikt bij de behandeling van dissociatief trauma) en geeft dit platform de nodige ruimte voor ondersteuning en intervisie rond deze moeilijke problematiek. Een nieuwe jaaropleiding van twee VHYP-leden wil nog verdergaan in de opleiding en training van psychotherapeuten-specialisten in de vroegkinderlijke chronische traumatisering.

We geven in deze nieuwsflits zoals steeds ook het overzicht van de eerstvolgende voortgezette modules in 2021, de interviews van VHYP-leden in de media en een overzicht van de activiteiten van onze internationale zusterorganisaties zoals de (door Coronamaatregelen verdaagde) jaarcongressen.

Ik wens jullie allen een veilige aanloop naar een zonnige en warme lente. Zoals steeds: stay safe & healthy!

Hartelijke groet, namens het bestuur
Erik de Soir
VHYP-Voorzitter

Eindejaarsflits

Onze Office Manager – Sonja Delbeecke van Konnektit – herinnert je eraan: WAAROM ZOU IK IN 2021 LID BLIJVEN OF WORDEN VAN VHYP én KONNEKTIT?

Lid zijn van VHYP betekent

 • Minimum 20% korting ontvangen op het inschrijvingsgeld voor opleidingen (voortgezette modules en webinars) en congressen van VHYP
 • Kunnen inschrijven als lid voor congressen van ISH (The International Society for Hypnosis) en ESH (European Society of Hypnosis)
 • Vermelding van jouw gegevens op de verwijslijst van hypnosedeskundigen op de website van VHYP
 • Up-to-date gehouden worden over het nationale en internationale nieuws m.b.t. hypnose
 • Toegang tot de wetenschappelijke bibliotheek in UPC- KUL, Campus Kortenberg waar er tijdschriften over hypnose zijn ter inzage
 • Toegang tot de Algemene Vergadering van VHYP
 • Mogelijkheid om jou kandidaat te stellen voor bestuursfuncties bij VHYP (niet van toepassing voor aspirant leden), de positie van opleider of supervisor (na minimum 5 jaar lidmaatschap én beëindiging van het volledige opleidingsparcours)

Wie kan lid worden?

 • Volgende masters komen in aanmerking:
  • psychiaters (in opleiding)
  • artsen
  • tandartsen
  • master (licentiaat) in de psychologie en menswetenschappen
  • master of bachelor in de verpleegkunde en vroedkunde
  • master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie/fysiotherapie
  • master in sociaal werk en sociaal beleid mits zij ook een langdurige, erkende psychotherapie-opleiding gevolgd hebben
 • Volgende bachelors kunnen ook lid worden van VHYP mits zij ook een langdurige, erkende psychotherapie-opleiding gevolgd hebben:
  • bachelor in de toegepaste psychologie
  • bachelor in sociaal werk
  • bachelor in gezinswetenschappen
  • sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen

Soorten lidmaatschap

 • Aspirant lid: leden in opleiding
 • Erkend lid: hypnosedeskundige in een bepaald toepassingsdomein= volledige hypnoseopleiding afgerond hebben
 • Ere lid

Wat kost het?

 • 65 euro per jaar

 

klein formaat

Lid zijn van Konnektit betekent deel uitmaken van een multidisciplinair netwerk van psychologen, psychotherapeuten, bemiddelaars, psychologisch consulenten, … waarbij er voor jou, als zelfstandige hulpverlener, gezorgd wordt en dit op verschillende manieren. 

Concreet:

 • Jouw praktijk wordt vermeld op www.ikzoekhulp.be, een website waarbij we hulpzoekenden en doorverwijzers met onze leden verbinden. In tegenstelling tot andere initiatieven helpen we niet alleen via de website, maar helpen we ook via mail en telefonisch de weg te wijzen naar de gepaste hulp.
 • Je wordt snel en correct geïnformeerd. Het maakt niet uit of het over GDPR, de kwaliteitswet, de coronamaatregelen, de meldingsplicht ihkv telewerk of internetfraude gaat, … Als lid zit je op de 1e rij om de nodige informatie te ontvangen.
 • Je kan beroep doen op onze Konnektit partners die hun expertise ter beschikking stellen van onze leden. Het gaat o.a. om advocaten gespecialiseerd in gezondheidsrecht en ondernemingsrecht, boekhouders / fiscalisten, verzekeringsexperten, …
 • Je staat in rechtstreekse verbinding met de andere Konnektit leden via onze Siilo-groep waardoor je op een veilige manier op zoek kan gaan naar doorverwijsadressen of zelf doorverwijzingen van collega’s kan ontvangen
 • Als lid kan je intekenen op een polis rechtsbijstand die op maat van de Konnektit leden werd gemaakt
 • Je kan gratis deelnemen aan ons maandelijks online Konnektit café waarbij je op een gemoedelijke manier collega’s kan ontmoeten. Lees meer
 • Je geniet van korting als je deelneemt aan 1 van de door Konnektit georganiseerde opleidingen. Lees meer over het opleidingsaanbod

Kortom bij Konnektit zorgen we voor de zelfstandige zorgers. Lees meer over het lidmaatschap en de getuigenissen van collega’s via deze link.

VHYP-ACTIE: wie voor 15 mei 2021 beslist om lid te worden van Konnektit krijgt gratis toegang tot de 4u durende opleiding gegeven door onze juristen Mr. Ann Dierickx en Mr. Nils Broeckx. Na het bekijken van deze opname ben je volledig geïnformeerd over de kwaliteitswet die op 1 juli 2021 van kracht wordt. Het enige wat je moet doen, is de kortingscode “vhyp” vermelden bij je inschrijving.
Deze actie is van toepassing voor elke lidmaatschapsformule.

Voorstelling nieuw bestuurslid – Ann Joosen

Ann Joosen

Vertegenwoordigster van de beroepsgroep vroedvrouwen

Mijn naam is Ann Joosen. Ik ben een zelfstandige vroedvrouw en hypnose deskundige. Mijn belangstelling in hypnose is gegroeid omdat ik in mijn werk als vroedvrouw een gemis ervaarde.

Een gemis aan diepgang in ondersteuning naar ontspanning en geloof in zichzelf. Daarom ben ik op zoek gegaan naar technieken om dit gemis op te vullen. Ik kwam bij hypnobirthing terecht. Bij hypnobirthing leert men de technieken aan om echt te ontspannen en om terug ons eigen instinct en ons eigen lichaam te geloven en te vertrouwen.

In Engeland volgde ik een opleiding tot hypnobirthing docente en begon zo zwangere koppels te ondersteunen en te leren ontspannen. Dit verliep heel goed, maar ik miste toch nog wat diepgang en een meer persoonlijke aanpak voor elke zwangere haar angsten of problemen.

Ik ben verder gaan zoeken hoe ik dit beter kon aanpakken en zo ben ik op de algemene hypnose terechtgekomen. Hier vond ik de antwoorden op mijn vragen en kon ik een meer persoonlijke en diepere methode meegeven aan zwangere dames. Deze methode werkt tot op heden nog steeds fantastisch, waardoor vele vrouwen in eigen controle kunnen bevallen, vol vertrouwen en in ontspanning.

Een paar jaar geleden kreeg ik meer en meer de vraag om mensen te begeleiden bij hun kinderwens. Voornamelijk de koppels waar geen medische reden werd gevonden voor het uitstel van hun kinderwens. Hierdoor ben ik me weer gaan verdiepen in dit topic en heb ik een opleiding hypnofertiliteit in Engeland gevolgd.

Begin 2020 heb ik de VHYP aangeschreven om lid te worden van de vereniging, ik heb dan de nodige opleidingen gevolgd om een erkend hypnosedeskundige te worden.

En begin 2021 werd ik gevraagd om bestuurslid te worden om de groep vroedkundige te vertegenwoordigen en te ondersteunen.

Ik heb deze functie met veel enthousiasme aanvaard en hoop zo in de toekomst iets te kunnen betekenen voor de vroedkundige die hun expertise willen aanvullen met de technieken van hypnose.

Voor verdere inlichtingen of ideeën rond het eventueel samenbrengen van de vroedvrouwen binnen de VHYP in een SIG: zie

 

KINDEREN EN PRIKANGST

Ann Roete en Aline Kalisvaart schrijven een boekje voor kinderen over prikangst

Ann Roete en Aline Kalisvaart schrijven een boekje voor kinderen over prikangst

Op vraag van de HCiMS (Hypnotische Communicatie in Medische Settings) - cursisten om iets te doen met het verhaal van meneer André en Bas, heeft Ann Roete samen met Aline Kalisvaart (NL) een boekje gemaakt. In het verhaal wordt aan kinderen uitgelegd hoe hun hersenen werken en wat er precies gebeurt bij (prik) angst.

Het is er een klein boekje (14 pagina’s) geworden voor kinderen, met mooie tekeningen en tips over wat het kind kan doen bij (prik)angst. Er bestaat ook een educatie pakket met grotere (afwasbare) tekeningen om het verhaal te vertellen. Als je meer informatie wil, kan je het boekje of pakket bestellen door te mailen naar

Bas is elke prik de baas
Bas is elke prik de baas
Bas is elke prik de baas
Folder

Folder: Positief Taalgebruik bij kinderen In het ziekenhuis

Onze collega’s van de ziekenhuizen in Nederland hebben een folder uitgewerkt over positief taalgebruik bij kinderen in het ziekenhuis.

Via deze link kan je de folder downloaden en zelfs afprinten en verspreiden.

 

Uitzending, artikels en filmpjes over gebruik van hypnose bij prikangst bij kinderen

Uitzending, artikels en filmpjes over gebruik van hypnose bij prikangst bij kinderen

In de uitzending van “Dokters van Morgen“ van de Nederlandse omroep AVRO van 1 juni 2020, werd heel veel aandacht besteed aan het gebruik van hypnose bij prikangst.

Je kan alles terugvinden op de pagina van “RADAR: dokters van morgen, prikangst”.

 

SPECIAL INTEREST GROUPS (SIGs)

SIG Trauma, Dissociatie & Hypnose (TDH)

De laatste twee bijeenkomsten van de SIG TRAUMA DISSOCIATIE & HYPNOSE gingen door op respectievelijk 05 maart 2021 en 25 maart 2021. De volgende data worden ASAP bepaald en meegedeeld.

Als je meer inlichtingen wil over lidmaatschap van deze SIG, stuur gerust een mail naar

Inmiddels hebben Jessie Delooz (De Binnentuin – Psychotherapeutisch Centrum) en Erik de Soir (De Weg Wijzer – Exertisecentrum voor Trauma- en Rouwbegeleiding) de handen in elkaar geslagen om i.s.m. ervaren Nederlandse experten in complex trauma en vroegkinderlijke chronische traumatisering de “C²Trauma2Peace” jaaropleiding te organiseren voor de vorming van psychotherapeuten-specialisten voor de behandeling van complexe dissociatieve traumastoornissen.

Voor meer inlichtingen: https://erikdesoir.be/opleidingsaanbod/jaaropleiding-psychotherapie-bij-complex-en-chronisch-trauma/

VACATURE VOOR HET CENTRUM VOOR TRAUMAVERWERKING EN PSYCHOTHERAPIE IN BORGERHOUT

Centrum voor Traumaverwerking en Psychotherapie

Bisschopsstraat 57/59 2060 Antwerpen

Contacten: 03/235 91 13

     www.ctp-antwerpen.be

CTP is een multidisciplinaire praktijk (tweede lijn) in hartje Antwerpen waar volwassenen, jongeren en kinderen terecht kunnen voor therapie en begeleiding. Het CTP richt zich op een ruim scala van klachten en problemen, maar in het bijzonder op de behandeling van psychotrauma’s, individueel en/of in relatietherapie. Wij werken onder een vzw die in 1996 opgericht is. Meer informatie over ons kunt u terugvinden op de website.

Wij zoeken vanaf heden enkele psychologen/psychotherapeuten m/v en ook deeltijds een psychiater op zelfstandige basis om ons team te versterken.

Wij verwachten van de kandidaten:

 • Een master/licentiaat in de klinische psychologie of klinische pedagogiek, of je bent psychiater
 • Je hebt één of meerdere erkende therapeutische opleiding(en) van minstens drie opleidingsjaren of je gaat binnenkort je opleiding afronden.
 • Je bent bereid om je langere tijd te engageren ( 4 uur per week) en op termijn een bestuursfunctie op te nemen in de vzw. 
 • Meertaligheid (voor therapie) is een pluspunt

Wat is ons aanbod?

 • Praktijkruimte en een ruime afzonderlijke wachtkamer: drie ingerichte  gesprekskamers waarvan 1 met speelhoek en zandbak voor kindertherapieën
 • Uren en beschikbaarheid van de kamers voor overdag en ‘s avonds worden na onderling overleg overeengekomen.
 • Maandelijks teamoverleg en intervisie waarbij de psychiater ook aanwezig is.
 • De naambekendheid bij veel verwijzers in Vlaanderen, en een vaste instroom van cliënten

Indien jij aan dit profiel beantwoordt, verwachten wij dat je zo snel mogelijk reageert op onze website met een korte CV. Waarin je ook je verwachtingen vermeldt. We sluiten de aanwerving eind juni dit jaar 2021.

We zullen na je reactie zo snel mogelijk contact met je opnemen voor een kennismakingsgesprek met twee van onze teamleden.

Hopelijk tot binnenkort,
Het team van het CTP

VHYP Vormingskalender

Hypnose in het nieuws

Nicole Ruysschaert

Hypnose in de Media: getuigenis van een patiënt.

Axel heeft jarenlang ernstig geleden aan hypochondrie. “Als ik dacht dat ik iets had, kon de dokter mij overtuigen van het tegendeel. Maar twee dagen later dacht ik weer dat ik het had! Of ik dacht zelfs dat de dokter het mij niet durfde vertellen omdat ik hysterisch zou reageren.” 

Zodra Axel iets voelde, belde hij een vriend die cardioloog is, of een vriendin die radioloog is, maar die wisten al vrij snel dat er nooit iets aan de hand was. "Op een gegeven moment hebben ze me gezegd: 'Axel, met je hart is niets mis, maar wel tussen je oren'. Toen ik dan voor de zoveelste keer onnodig op spoed terecht kwam, wist ik: 'Ik moet er iets aan doen. Het is ook niet draaglijk voor je omgeving'. Ik ben dan door een arts onder hypnose heeft gebracht, en heb er sindsdien geen last meer van. In behandeling gaan voor hypochondrie was de beste beslissing in mijn leven."

"Mijn leven werd beheerst door mijn hypochondrie" - Luister Select | Radio1

Artikel Libelle

HELPT DAT ECHT, HYPNOSE? – artikel in LIBELLE door Diny Thomas

In dit artikel kan je een aantal getuigenissen van lezeressen volgen en dan de antwoorden van dr Nicole Ruysschaert en dr (psy) Erik de Soir m.b.t. wat hypnose is en hoe je een betrouwbare hypnosetherapeut vindt.

Lees verder op https://www.vhyp.be/nieuws/helpt-dat-echt-hypnose

Nieuws uit Nederland

Erfelijk Belast
Verboden Suggesties

Graag delen we nog dit berichtje van onze vriend Johan Eland die in zijn Antiquariaat Lilth de grootste verzameling boeken over hypnose bijeen kon brengen.

 

Voor wie van hypnose houdt en nieuwsgierig is naar een stukje pre-historie ervan.

Ook, of misschien wel júist, in corona tijd moeten we de belangstelling voor hypnose en suggestie in therapie, kunst en cultuur levend houden. Daarom begonnen we dit jaar met onze reeks ‘Hypnotische Momenten’.

In elke aflevering staat een vergeten, bijna vergeten en moeilijk te vinden Nederlandstalige tekst centraal. Soms met een voorwoord of toelichting, soms met een extraatje in de vorm van een prent.

 

Op de hoogte gehouden worden?

De ‘Hypnotische Momenten’ verschijnen eens per maand. Wie wil weten wanneer en welk nummer klaar is laat dat weten aan    Dan sturen wij automatisch een berichtje.

In januari 2021 verscheen : “Erfelijk belast” Hall Caine, 1894 en in februari 2021 “Verboden suggesties” Frits Lapidoth 1890

Johan Eland, Antiquariaat Lilith.

Internationaal Nieuws

Congres 22 – 25 April 2021

Online Hypnose Congres 22 – 25 April 2021

Wil je ook kennismaken met de “Hypnosis Leaders in the World"? Dit kan!
Het congres gaat helemaal online door! 4 dagen lang keynotes en workshops vanaf 16u30 tot 00.30 Belgische tijd wat overeenstemt met 9u30 tot 17u30 (tijdzone in Mexico). Alles vanuit je eigen thuis situatie. Terwijl het inschrijvingsgeld voor een internationaal Live congres rond de €500  kost voor 4 dagen, kan je nu 4 dagen volgen voor een laag tarief van €86.

Presentaties in het Engels (met vertaling naar het Spaans) en in het Frans (met vertaling naar het Spaans) en in het Spaans.

Ook al kan je niet alles volgen, het pakket Engelse presentaties (en Franse) is al zeker de moeite!

Klik hier om je in te schrijven!

Sprekers - Faculty

Jeffrey K. Zeig –USA | Kathryn Rossi -USA | Claude Virot -FRANCIA | Regina Nohra –BRASIL | Dan Short -USA |  Lilian Borges BRASIL –USA | Nicole Ruysschaert -BÉLGICA | Brian Allen –AUSTRALIA | Armelle Touyarot -FRANCIA | Krzysztof  Klaj – POLONIA |  Enayatollah Shahidi –IRÁN  |  Katalin Varga – HUNGRÍA | Consuelo Casula –ITALIA | Teresa Robles -MÉXICO |  Kathleen Long -ESCOCIA | Ricardo Voss -CHILE | Ricardo Feix -BRASIL | Alejandra Díaz COSTA RICA – USA | Arnoldo Téllez -MÉXICO | Marcello Romei – URUGUAY | Isidro Pérez Hidalgo –ESPAÑA |  Ma. Elena Castro  -MÉXICO |  Rosalía Reyes -MÉXICO | Miguel Marset – ESPAÑA/ SUIZA | Teresita Álvarez –CHILE | Susana Uribe -QATAR/MEX | Régis Dumas –FRANCIA | Cecilia Fabre -MÉXICO | Giuseppe De Benedittis -ITALIA | Armando Quiroz -MÉXICO | Barbara Briqmane -BÉLGICA | Teresa Eutropio -BRASIL | Angela Cota  -BRASIL | Léonard Ametepe -TOGO /FRANCIA | Ali ÖzdenÖztürk -TURQUÍA | Cristina Cota -BRASIL | Mehdi Fathi –IRÁN | Marco Klop –LUXEMBURGO | Sergio García -MÉXICO | Robert McNeilly -TASMANIA | Woltemade Hartman -SUDÁFRICA | Gabriel Labastida -MÉXICO | Elena Vega -MÉXICO.

INVITADOS ESPECIALES:  Christina Freire – BRASIL | Paola Bartolo -BRASIL | Mariângela Araujo –BRASIL | Mónica Cabanas -BRASIL | Francisco Robles -MÉXICO | José Fernando Hernández -MÉXICO | Arturo Valdéz –MÉXICO | Marilia Baker – BRASIL-USA

Tarieven

Deelname tarieven

Waarom zo laag inschrijvingsgeld? Sprekers werken op vrijwilligersbasis. Het congres wordt georganiseerd door de Mexicaanse Ericksoniaanse Hypnose Vereniging waar tarieven voor deelname voor onze normen zeer laag liggen.

Registratie

Registratie

Om te registreren scrol je op het programma tot je onderaan de pagina komt.

Klik hier om naar de inschrijfpagina te gaan.

JEFFREY K. ZEIG -USA

"Evocative approaches in psychotherapy" Master Class
JEFFREY K. ZEIG

NICOLE RUYSSCHAERT -BÉLGICA

"Facing exhaustion, which competencies are useful? Activating resilience and having access to resources"
NICOLE RUYSSCHAERT

Video boodschappen

And many other interesting presentations! Bezoek de website om alvast een indruk te vormen over de rijke variatie aan presentaties en zo kennis te maken met talrijke mensen uit de internationale hypnose wereld.

Mijn workshop "Facing exhaustion, which competencies are useful? Activating resilience and having access to resources" is dit keer in het Frans en wordt vertaald naar het Spaans.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met

Hope to meet you there!
Nicole

ISH News

ISH congress postponed to 2022!

You will find information about the new date of the ISH International Conference, June 8-11, 2022 in Krakow. www.hypnosis2022.com

We also extended the early bird prices.  Please register for the meeting now. Due to Polish tax laws, payments for the congress fee for new registrations cannot be made before January 2022.  We postponed the meeting to be able to have a live meeting.  See you in Krakow in 2022!

ISH newsletter

ISH Newsletter March 2021

Zoals je hiernaast ziet een rijke inhoud, resultaat van intense samenwerking in ons newsletter committee! Gratis download via deze link.

ISH membership?

Please renew your ISH membership or join as a new member. All of the leading colleagues in the world of hypnosis should be interconnected by ISH membership. You will profit and benefit from this, and at the same time, you support the work of ISH and the Scientific Journal of our Society.

Research in hypnosis

Survey

Our members are involved in surveys and scientific research. Please take the time and take part in this.

a.) The first survey is designed by a group of world-renowned hypnosis researchers and supported by

The International Society of Hypnosis, The Society for Clinical and Experimental Hypnosis, Society of Psychological Hypnosis (APA Division 30), The European Society of Hypnosis, The British Society of Clinical and Academic Hypnosis
http://hypnosis-survey.com/index.html

This survey aims to understand the hypnosis research that is being conducted – and should be conducted – around the world. The Questions are quite interesting and are a bit like supervision because they allow you to reflect on your own therapeutic work. You will need around 20 min or a bit more if you start to meditate a bit deeper. I found the questions quite thought stimulating and interesting.

 

b) A second survey is conducted by a young researcher, which is also quite interesting. The results of this second survey will be useful for developing the field of hypnosis in the USA and worldwide.

https://georgiasouthern.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8FWIdQeVgeKB2eh

You will need 15-20 min for this.  

Bernhard Trenkle ISH President.

Prix de recherche en hypnose de CFHTB

Recherche - CFHTB

Dans le cadre de ses missions de soins, d’enseignement et de recherche, et à l’initiative du Pr Castelnau, médecin chercheur à l’université de Tours, la CFHTB lance en 2021, et pour la première fois son Prix de recherche en hypnose. Cette action originale a pour objectif d’initier et développer des liens productifs et durables avec des équipes de recherche labellisées et francophones afin d’améliorer nos connaissances dans le domaine de l’hypnose.

Ce prix, d’un montant annuel de 15 000€, sera attribué à un candidat(e) désireux d’effectuer un travail de recherche autour de l’hypnose et :
– Ayant soumis un projet de recherche expérimental innovant et de qualité
– Dans une équipe de recherche labellisée (INSERM, CNRS, Université…)
– Et dans le cadre exclusif d’un Master 2 dans une université francophone.

L’hypnose, sous diverses modalités et sous de multiples dénominations, existe depuis les débuts de l’humanité; en ayant parfois affrontée diverses théories fantaisistes. Nous souhaitons, par cette initiative, nous inscrire dans le sillage de nos illustres prédécesseurs qui ont abordé cette approche avec les outils et la rigueur de la science, sans jamais oublier, cependant, la part irréductible de mystère qui réside dans chaque être humain.

Deze Nieuwsflits staat onder de redactie van:

Erik De Soir
Voorzitter VHYP

Nicole Ruysschaert
Bestuur VHYP

Hartelijk dank aan wie eveneens een bijdrage leverde voor dit nummer:

 

Ann Roete

Ann Joosen

Sonja Delbeecke


Vormgeving RexMedia