Curricula

Enkel beoefenaars van erkende gezondheidsberoepen die relevant klinisch werk doen kunnen deelnemen aan een opleiding en/of lid worden van VHYP.

Erkende gezondheidsberoepen omvatten:
Psychiater (in opleiding), arts, tandarts, master (licentiaat) in de psychologie en menswetenschappen, master of bachelor in de verpleegkunde en vroedkunde, master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie/fysiotherapie, pedagogisch medewerker werkzaam in medisch team.

En eveneens mits langdurige, erkende psychotherapie-opleiding: master sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor maatschappelijk werk, sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen.

Het kan zijn dat je ondertussen al aan de 200 CP’s bent geraakt. We nodigen je sowieso uit je deelname aan/uitvoering van VHYP-gerelateerde activiteiten door te geven aan het bestuur, zodat daar CP’s aan toegekend kunnen worden.

Verwijslijst
Verder heeft het VHYP-bestuur recent besloten dat vanaf 100 CP’s de cursist op de verwijslijst van de website kan komen als hypnosedeskundige i.o., mits lopende supervisie. Dus indien je dit wenst, kunnen we indien je reeds 100 CP's behaalde, je nu al op deze verwijslijst zetten.

Creditpoints (CP’s)
De afgelopen jaren is de VHYP het systeem van CP’s gaan gebruiken in aansluiting bij het systeem van de European Society of Hypnosis: met 200 CP’s had je dan ook meteen voldoende om het European Certificate of Hypnosis (ECH) te bekomen indien je daarvoor een aanvraag doet.

Aan sommige opleidingsonderdelen wordt nu een ander aantal CP’s toegekend: aan de basisopleiding 40 CP’s en aan de paper 15 CP’s.

Bepaalde activiteiten zoals het volgen/geven van VHYP(-gerelateerde)-congressen en lezingen worden nu ook als opleidingsonderdelen beschouwd, waaraan CP’s toegekend worden. Het geven van hypnose-gerelateerde presentaties levert 2 CP’s per uur op. En het publiceren van hypnose-gerelateerde artikelen komt ook in aanmerking voor CP’s. De relevante informatie om de deelname aan/uitvoering van deze activiteiten te staven, kan aan het VHYP-bestuur doorgegeven worden, nu per email, binnenkort kan het via de website geupload worden. Het VHYP-bestuur oordeelt dan over het aantal toe te kennen CP’s.

 

Hypnose bij medische interventies (H-MI)
Deelnamevoorwaarden 1) U werkt met patiënten in ambulante of klinische setting.
2) U verklaart zich akkoord verklaren met de VHYP-ethische code.
3) Indien u zich op internet presenteert, is dit in overeenstemming is met de VHYP-ethische code.
4) U behoort tot de doelgroep.
Doelgroep - artsen (i.o. vanaf 3e bachelor)
- tandartsen
- master in verpleegkunde en vroedkunde
- bachelor in verpleegkunde en vroedkunde (A1)
- maatschappelijk werker en sociaal verpleegkundigen in medische settings
- klinisch psychologen (i.o. vanaf laatstejaars)
- master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Creditpoints Dit curriculum bestaat uit 80 creditpoints (CP’s), te behalen door
- a. de HCiMS-opleiding plus schakeldeel of b. basisopleiding met geslaagde toets
- 4 vervolgmodules
- praktijk (supervisie/ stage) minimum 1O uur gespreid over 3 dagen
Vervolgmodules De vervolgmodules die tot dit curriculum behoren zijn vindt u hier.
De cursist kan ook CP’s verkrijgen door het volgen van andere vervolgmodules.
Wat kunt u met dit curriculum? - Met dit curriculum wordt u Erkend hypnosedeskundige bij Medische Interventies. Hiervoor krijgt u een certificaat. U komt hiermee niet op de verwijslijst.
- Met dit curriculum kunt u doorstromen naar de opleiding Hypnose bij medische behandelingen.
- Wat kunt u na het volgen van dit curriculum? U kan patiënten/cliënten begeleiden bij medische interventies als deel van een team.

 

 

Hypnose bij medische behandelingen (H-MB)
Deelnamevoorwaarden 1) U werkt met patiënten in ambulante of klinische setting.
2) U verklaart zich akkoord verklaren met de VHYP-ethische code.
3) Indien u zich op internet presenteert, is dit in overeenstemming is met de VHYP-ethische code.
4) U behoort tot de doelgroep.
Doelgroep - artsen (i.o. vanaf 3e bachelor, enkel basisopleiding)
- tandartsen, bachelor/master in verpleegkunde en vroedkunde in klinische settings
- klinisch psychologen (i.o. vanaf laatstejaars)
- bachelor/master vroedkunde (A1) (zelfstandige praktijk)
- master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Creditpoints Dit curriculum bestaat uit 200 creditpoints, te behalen door
- a. de basisopleiding of b. HCiMS plus schakeldeel
- ca.16 vervolgmodules, praktijk (supervisie/stage)
- een paper
- VHYP-gerelateerde activiteiten/ congressen/ spreker/ publicatie
Verwijzing Vanaf 100 CP’s komt u op de website te staan als erkend hypnosetherapeut in opleiding mits het volgen van supervisie.
Vervolgmodules De vervolgmodules die tot dit curriculum behoren zijn vindt u hier.
De cursist kan ook CP’s verkrijgen door het volgen van andere vervolgmodules.
Supervisie Supervisie is tenminste 25 uur, te volgen individueel en/of in groep.
Paper De paper is een verslag van een casus.
Certificaat Met dit curriculum wordt u Erkend hypnosetherapeut. Hiervoor krijgt u een certificaat en u komt op de verwijslijst.
Wat kunt u met dit curriculum? Wat kunt u na het volgen van dit curriculum? U kan individueel patiënten/cliënten begeleiden in een ziekenhuis of in uw eigen zelfstandige praktijk.Hypnose bij psychotherapie (H-PS)
Deelnamevoorwaarden 1) U werkt met patiënten in ambulante of klinische setting.
2) U verklaart zich akkoord verklaren met de VHYP-ethische code.
3) Indien u zich op internet presenteert, is dit in overeenstemming is met de VHYP-ethische code.
4) U behoort tot de doelgroep.
Doelgroep - psychiaters (in opleiding)
- artsen met erkende 3-4-jarige psychotherapie-opleiding
- master (licentiaten) psychologie
Licentiaat of Master in de seksuologie
- bachelor maatschappelijk werker en sociaal verpleegkundigen met erkende 3-4-jarige psychotherapie-opleiding
- master sociaal werk met erkende 3-4 jarige psychotherapie-opleiding
- bachelor toegepaste psychologie met universitaire schakelopleiding en erkende 3-4-jarige psychotherapie-opleiding.
Creditpoints Dit curriculum bestaat uit 200 creditpoints, te behalen door
- a. de basisopleiding of b. HCiMS plus schakeldeel
- ca.16 vervolgmodules, praktijk (supervisie/stage)
- een paper
- VHYP-gerelateerde activiteiten/ congressen/ spreker/ publicatie
Verwijzing Vanaf 100 CP’s komt u op de website te staan als erkend hypnosetherapeut in opleiding mits het volgen van supervisie.
Vervolgmodules De vervolgmodules die tot dit curriculum behoren zijn vindt u hier.
De cursist kan ook CP’s verkrijgen door het volgen van andere vervolgmodules.
Supervisie Supervisie is tenminste 25 uur, te volgen individueel en/of in groep.
Paper De paper is een verslag van een casus.
Certificaat Met dit curriculum wordt u Erkend hypnosetherapeut. Hiervoor krijgt u een certificaat en u komt op de verwijslijst.
Wat kunt u met dit curriculum? Wat kunt u na het volgen van dit curriculum? U kan hypnose in uw eigen psychotherapeutische praktijk gebruiken als meerwaarde bij uw psychotherapie.Vervolgmodules
Klik hier voor cursusplanning 2019

Hypnotische communicatie - gevorderden
Metaforen
Hypnose bij angst en fobieën - basis
Hypnose bij pijn - basis
Hypnose bij acute stabilisatie
Hypnose bij acute stabilisatie - praktijkdag
Zelfhypnose
Hypnose bij psychosomatiek - basis + dermatologie
Hypnose bij kinderen en jongeren - dag 1
Hypnose bij prestatieverbetering
Impact-technieken
Hypnose bij tandheelkunde
Hypnose bij zwangerschap
Muziek bij hypnose
Hypnose, meditatie, EMDR, mindfulness, NLP, hartcoherentie
Hypnose bij stress en burnout - dag 1: stresscontrole
Hypnose bij stress en burnout - dag 2: burnout
Hypnose bij slaapstoornissen
Hypnose bij seksuele stoornissen
Hypnose bij angst en fobieën - gevorderden
Hypnose bij pijn - gevorderden
Hypnose bij gewoonten, eetproblematiek, verslavingen en rookstop
Hypnose bij psychosomatiek - gevorderden
Hypnotische communicatie - masterclass
Hypnose bij oncologie
Hypnose bij kinderen en jongeren - dag 2
Explorerende methodes bij medische behandelingen
Hypnose bij psychosomatiek - functionele darmstoornissen
Hypnose bij psychotrauma - dag 1: stabilisatie
Hypnose bij psychotrauma - dag 2: exploratie
Hypnose bij psychotrauma - dag 3: dissociatie
Hypnose bij psychotrauma - dag 4: hechting
Hypnose bij egostate-therapie
Hypnose bij rouw en verliesverwerking
Hypnose bij depressie
Hypnose bij obsessief compulsieve stoornissen
Diverse inductiemethoden
Integratie van hypnose in psychotherapie, exploratieve methoden
Hypnose bij conversie
Hypnose bij eetstoornissen
 

 

Legenda

legenda hmiHypnose bij medische interventies (H-MI)

legenda hmiHypnose bij medische behandelingen (H-MB)

legenda hmiHypnose bij psychotherapie (H-PS)

legenda hmiOverig te volgen