Hypnose bij rouwverwerking - Verdiepingsdag

Omschrijving

Hypnose bij rouwverwerking

Verdiepingsdag voor het uitwerken van gepersonaliseerde hypnotische scripts

Lesgever
Lies Scaut is psychotherapeute en specialiseerde zich in de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen. Zij werkt als rouwtherapeute in de schoot van De Weg Wijzer (www.dewegwijzer.org), Centrum voor trauma- en rouwbegeleiding. Zij volgde haar opleiding tot rouwtherapeute bij Context, Centrum voor Relatie- en Gezinstherapie UZ Leuven o.l.v. Prof dr Peter Rober en dr An Hooghe, en, bij het Portland Institute (USA) o.l.v. dr Robert Neimeyer. Door middel van jarenlange ervaring in acute opvang van kinderen en jongeren n.a.v. collectieve urgenties en rampen, en, naar aanleiding van crisissituaties op scholen specialiseerde zij zich tevens in het creatief werken met kinderen en jongeren, zowel individueel als in groep. Zij is de coördinator van het Postgraduaat Rouw- en Verliescounselor aan de Hogeschool PXL en een veelgevraagd spreker op congressen, studiedagen en trainingen in binnen- en buitenland. Naast auteur van de boeken ‘DoodGewoon – Kinderen begeleiden bij rouw’ (LannooCampus), ‘Dappere Daan’ (Clavis) en ‘Dood zijn, is dat voor altijd?’ (Pelckmans) is zij co-auteur van verschillende boeken rond rouw en trauma.

Datum: 7 april 2022

Tijd:
9:30-17:00

Locatie: UPC Kortenberg

Doelgroep: Degenen die de VHYP-basisopleiding rond rouw reeds voltooiden. Deze module is verplicht voor het curriculum hypnosedeskundige in psychotherapie en facultatief voor de andere curricula.

Beschrijving:
Het proces van getroffenen van acute en chronische verlieservaringen loopt vaak vast op basis van idiosyncratische kenmerken die niet onmiddelijk worden onderkend door de psychotherapeut, maar wel kunnen worden blootgelegd aan de hand van hypnotische ontdekkende technieken. Dit vergt zowel van de patiënt als van de psychotherapeut een specifieke inspanning om voorbij te gaan aan uiterlijkheden, maar ook de uitwerking van een gepersonaliseerd script. In deze module leert de cursist gepersonaliseerde scripts, verhalen en metaforen uitwerken, op maat van de cliënt, waarbij de eigenheid van de verlieservaring als uitgangspunt wordt genomen voor het uitwerken van een script, startpunt van een hypnotische reis naar het losmaken van alles wat aanvaarding, vaak op basis van onaangepaste hechting, in de weg staat.

Inhoud:

  1. Ervaringsgerichte verkenning en exploratie van de ervaring(en) met het opstellen van scripts en het uitwerken van metaforen en verhalen;
  2. Korte herhaling m.b.t. het gebruik van verhalen en metaforen in rouwtherapie;
  3. Stapsgewijze benadering in de uitwerking van een gepersonaliseerd script op basis van casuïstiek;
  4. Creatieve coaching, individueel en in subgroepen voor de verdere verfijning van de verhalen;
  5. Oefenen in subgroepen met terugkoppeling in groep.

Belangrijke opmerking :
Cursisten die zelf eerder geconfronteerd werden met een pijnlijk verlies van een dierbare worden verzocht dit op een vertrouwelijke wijze kenbaar te maken aan de trainer zodat er in de loop van de training rekening kan worden mee gehouden.

Leerdoelen:

Aan het einde van deze module zal de cursist in staat zijn om:

  • Een hypnotische techniek te selecteren voor het verkennen en trachten doorbreken van de hindernissen en belemmeringen in de rouwdoorwerking van een patiënt;
  • Een inventaris op te stellen van mogelijke werkbare metaforen, verhalen en scripts voor gepersonaliseerde aanpak van complexe of vastzittende rouwprocessen;
  • Een opsomming te maken van eigen ankerpunten en spiegelprocessen in het werken met rouwproblematiek;
  • Een selectie te maken van creatieve technieken voor het werken met hypnose en rouw.

Methode:

Literatuur, slides, scripts, live demo, video’s, praktijkoefeningen

Accreditering:

Accreditering voor artsen is goedgekeurd.

Deelnameprijs:

Leden 120 euro, niet-leden 150 euro. Inschrijving: via uw dashboard op vhyp.be.

 

Klik hier om een flyer van deze cursus te downloaden.

 

Activiteit tijden

07 Apr 2022 9:30 AM

07 Apr 2022 17:00 PM

Lesgevers

  • Lies Scaut

Registratie

€150.00

€120.00

Gelieve in te loggen om in te schrijven

Log hier in

Voor inschrijving heeft u een VHYP account nodig. Indien u die nog niet heeft, klikt u op de knop 'Registreer'.

Registreer
© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media