Hypnose bij rouwverwerking

Omschrijving

Hypnose bij rouwverwerking

Lesgever
Lies Scaut is psychotherapeute en specialiseerde zich in de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen. Zij werkt als rouwtherapeute in de schoot van De Weg Wijzer (www.dewegwijzer.org), Centrum voor trauma- en rouwbegeleiding. Zij volgde haar opleiding tot rouwtherapeute bij Context, Centrum voor Relatie- en Gezinstherapie UZ Leuven o.l.v. Prof dr Peter Rober en dr An Hooghe, en, bij het Portland Institute (USA) o.l.v. dr Robert Neimeyer. Door middel van jarenlange ervaring in acute opvang van kinderen en jongeren n.a.v. collectieve urgenties en rampen, en, naar aanleiding van crisissituaties op scholen specialiseerde zij zich tevens in het creatief werken met kinderen en jongeren, zowel individueel als in groep. Zij is de coördinator van het Postgraduaat Rouw- en Verliescounselor aan de Hogeschool PXL en een veelgevraagd spreker op congressen, studiedagen en trainingen in binnen- en buitenland. Naast auteur van de boeken ‘DoodGewoon – Kinderen begeleiden bij rouw’ (LannooCampus), ‘Dappere Daan’ (Clavis) en ‘Dood zijn, is dat voor altijd?’ (Pelckmans) is zij co-auteur van verschillende boeken rond rouw en trauma.

Datum: Woensdag 23 maart 2022. Tijd: 9:30-17:00

Locatie: Leuvensesteenweg 517, Kortenberg, Congrescentrum
(indien toegelaten, zoniet via online training – ZOOM)

Doelgroep: Degenen die de VHYP-basisopleiding reeds voltooiden. Deze module is verplicht voor het curriculum hypnosedeskundige in psychotherapie en facultatief voor de andere curricula.

Beschrijving:
Wanneer mensen geconfronteerd worden met een plots of aangekondigd verlies komen zij figuurlijk in een vreemd land terecht waarvan zij de taal niet spreken en de weg niet kennen. Zoekend in het labyrint van rouw en verlies banen zij zich een weg in de hoop het leven terug verder te kunnen zetten, weliswaar op een andere manier. Rouwen is een heen en weer slingeren tussen verlies en herstel. De fasegerichte modellen van E. Kübler-Ross en J.W. Worden zijn niet langer aan de orde. Als psychotherapeut is het van belang om hierbij een vlecht te maken met de drie volgende stengels: emoties, feiten en betekenisgeving. Wanneer een cliënt vastloopt op één van deze sporen, kan het gebruik van hypnose een meerwaarde bieden in het terug verbinding maken met emoties en feiten om uiteindelijk tot betekenisgeving te komen.

Inhoud:

  1. Ervaringsgerichte verkenning en exploratie van de ervaring(en) met hypnose in een psychotherapeutische context van rouwbegeleiding;
  2. Kort overzicht van de literatuur m.b.t. het gebruik van hypnose bij rouwbegeleiding;
  3. Demonstreren van hypnosetechnieken binnen rouwbegeleiding: live + video-demo;
  4. Toevoegen van een creatieve component in het werken met kinderen en jongeren;
  5. Oefenen in subgroepen met terugkoppeling in groep.

Belangrijke opmerking :
Cursisten die zelf eerder geconfronteerd werden met een pijnlijk verlies van een dierbare worden verzocht dit op een vertrouwelijke wijze kenbaar te maken aan de trainer zodat er in de loop van de training rekening kan worden mee gehouden.

Leerdoelen:

Aan het einde van deze voortgezette module zullen de cursisten in staat zijn om:

  • De gedragingen van rouwende cliënten te beschrijven in de terminologie van het duaal procesmodel;
  • Het onderscheid te maken tussen normale rouw en gecompliceerde of traumatische rouw;
  • Werkbare hypnotische methodes te selecteren voor de verkenning, de emotionele ondersteuning en therapeutische bewerking van de rouwproblematiek van hun cliënten;
  • Creatieve componenten, gebaseerd op hypnotische technieken (inclusief verhalen en metaforen), toe te voegen aan hun psychotherapeutische begeleiding van rouwende cliënten.

Methode:

Literatuur, slides, scripts, live demo, video’s, praktijkoefeningen

Accreditering:

Accreditering voor artsen is goedgekeurd.

Deelnameprijs:

Leden 120 euro, niet-leden 150 euro. Inschrijving: via uw dashboard op vhyp.be.

 

Klik hier om een flyer van deze cursus te downloaden.

 

Activiteit tijden

23 Mar 2022 9:30 AM

23 Mar 2022 17:00 PM

Lesgevers

  • Lies Scaut

Registratie

€150.00

€120.00

Gelieve in te loggen om in te schrijven

Log hier in

Voor inschrijving heeft u een VHYP account nodig. Indien u die nog niet heeft, klikt u op de knop 'Registreer'.

Registreer
© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media