Werken met metaforen en verhalen in hypnotherapie

Omschrijving

Lesgevers: dr Nicole Ruysschaert en dr psy Erik de Soir

Dr Nicole Ruysschaert is psychiater-psychotherapeut, hypnosedeskundige, opleider en supervisor hypnose, Ericksoniaanse hypnose en psychotrauma. Zij is EMDR practitioner, solution-focused therapeute en CBT-therapeute. Zij is Past-President van de European Society of Hypnosis (ESH) en de VHYP, bestuurslid van de VHYP en de International Society of Hypnosis (ISH). Naast een langdurige ervaring in klinische praktijk, geeft ze opleidingen en supervisie in hypnose in binnen- en buitenland. Zij geeft op talrijke internationale congressen opleidingen, lezingen en workshops over hypnose, zowel in diverse Europese landen als ook in de USA, Canada, China en Iran.


Erik de Soir
is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij specialiseerde zich in de crisispsychologie en in de psychotraumatologie en verricht onderzoekswerk naar de effecten van traumatisering. In de schoot van De Weg Wijzer – Expertisecentrum voor Trauma- en Rouwbegeleiding (in Leopoldsburg) – begeleidt hij al vele jaren getroffenen van vroegkinderlijke chronische traumatisering, verkeersongevallen, branden, collectieve noodsituaties en oorlogssituaties. Hij is als operationeel brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg en doceert hij crisispsychologie, crisiscommunicatie en crisisbeheer aan universiteiten in binnen- en buitenland.

Datum en tijd: Vrijdag 4 september 2020, 09:30 - 17:00 uur

Locatie: Online Webinar

Doelgroep: Cursisten die de VHYP-basisopleiding reeds voltooiden. Deze module is verplicht voor het curriculum psychotherapie en medische behandelingen en facultatief voor andere curricula.

Inhoud: 

Deel 1 (Voormiddag tussen 09u30 en 13u00) - Nicole Ruysschaert

Bij een goede afstemming op de taal en de wijze waarop een cliënt zijn probleem formuleert, hoor je het gebruik van metaforen en symbolen. De beschrijving kan als een ingang tot exploratie en verandering gebruikt worden. Anderzijds blijven sommige cliënten eerder vaag, en benoemen symptomen op een steriele manier : hier kan het symptoom een vertrekpunt worden voor creatief werk via reïficatie en overgang tot analoge beelden door specifieke vraagstelling van de therapeut. Het werk met (Ericksoniaanse) Hypnose is creatief en maakt dankbaar gebruik van metaforen. Bijzonder boeiend is het interactieve werk waar een symbolische vorm van klacht of probleem kan opduiken, en er een dialoog tot stand komt met dit symbool als aanzet tot verandering in 1 of meerdere sessies.

Metafore verhalen betekenen een meerwaarde in therapie : er is respect voor het tempo en de bereidheid tot verandering, bewuste weerstand wordt omzeild, cliënt wordt gestimuleerd tot het herbekijken, reframen van een probleem. Je krijgt enkele guidelines voor het opstellen van een verhaal.

Doelstellingen:

 1. Afstemmen op taalgebruik van je cliënt, en van daaruit werken naar mogelijke verandering.
 2. Indirect werken, door associaties bij jezelf en cliënt te bevorderen
 3. Nieuwe pistes van verandering en exploratie verkennen

Methode:

 1. Het verschaffen van uitleg en richtlijnen over de gebruikte methoden
 2. Demonstratie, oefening in subgroep, DVD illustratie
 3. Aanzet tot verder werk via richtlijnen tot het maken van een eigen verhaal met eventueel specifieke terugkommomenten met de groep voor uitwisseling van verhalen en ervaringen.

Deel 2 (Namiddag tussen 13u00 en 17u00) – Erik de Soir

Metaforen bieden een verdichting, een verschuiving van betekenissen en overeenkomsten die vaak niet direct waarneembaar zijn, maar waarneembaar via het onbewuste. Metaforen bevatten fantasie, emoties en intellectuele constructies. Het spelen met taal en beelden kan aanleiding geven tot de opbouw van beelden en verhalen die een eigen invalshoek bieden voor (hypno)therapeutische interventies. Wat niet meteen met woorden te vatten is, is dat dikwijls wel met een metafoor. Metaforen zijn een voorbeeld van analoge taal. De taal van ons brein in de ‘ruststand’ (ofwel de ‘default mode’). Patiënten geven vaak zelf hun beleving – waarin ze vast zitten - weer in een ‘metaforische kernuitspraak’ die kan leiden tot zinvolle veranderingen in het therapeutisch proces. Ook therapeuten kunnen, op hun beurt, op basis van het ‘discours’ van hun patiënt vaak een treffende associatie in een metafoor vinden. De ‘speelruimte’ voor verandering binnen het therapeutisch proces kan aan de hand van metaforen worden onderzocht en gestimuleerd. Blokkades kunnen aldus worden doorbroken.

Doelstellingen:

 1. Een overzicht bieden van mogelijke cliënt-geïnitieerde en therapeut-geconstrueerde metaforen
 2. Het inventariseren van mogelijke lichaamsgerichte uitdrukkingen en het oefenen met het benoemen van houdingen, indrukken en belevingen in een analoge taal
 3. Het leren opbouwen van verhalen, op basis van anekdotes en belevingen van cliënten
 4. Het oefenen met verhaaltechnieken en specifieke modellen voor de opbouw van een metafoor

De cursisten voor deze module krijgen een uitgebreide literatuur ter beschikking zodat zelfstudie het geheel vervolledigt.

Methode:

In deze voortgezette module worden diverse benaderingen aangewend om als psychotherapeut te leren werken binnen het metaforische domein. De psychotherapeut-hypnosedeskundige moet verhalen leren ontwikkelen met een parallel aan de probleemsituatie van cliënten. De inspiratie komt uit associaties, beelden, herinneringen, gevoelens en ervaringen van therapeuten met andere cliënten, of uit (teken)films, boeken, toneel, kunst, sport, gedichten, mythes, sprookjes, de dierenwereld en zelfs het eigen leven. Het verkennen van de favoriete methode en stijl van de deelnemer zal in deze voortgezette module aan bod komen. De methode is gebaseerd op een permanent zelfontdekkend leerproces afgewisseld met illustratie op basis van casuïstiek, kunstwerken en muziek.

 

In een online webinar, gedurende dewelke ook het werken in subgroepen via ZOOM zal worden aangeboden, krijgen de deelnemers een inleiding en overzicht van dit terrein, demonstraties door de opleider, oefeningen door de deelnemers, voorbeelden uit de praktijk, videomateriaal en casuïstiek-inbreng vanwege de deelnemers. Deopleidingsgroep speelt hierbij de rol van ‘therapeutisch team’.

Om de nodige afwisseling binnen deze opleiding te waarborgen, zal de voormiddag van deze module zal worden verzorgd door dr Nicole Ruysschaert en de namiddag door dr psy Erik de Soir.


Kosten:
 VHYP-leden 120 euro, niet-leden 150 euro. Inschrijving: via uw dashboard op vhyp.be.

 

Klik hier om een flyer van deze cursus te downloaden.

Activiteit tijden

04 Sep 2020 9:30 AM

04 Sep 2020 17:00 PM

Lesgevers

 • Nicole Ruysschaert

Registratie

€150.00

€120.00

Gelieve in te loggen om in te schrijven

Log hier in

Voor inschrijving heeft u een VHYP account nodig. Indien u die nog niet heeft, klikt u op de knop 'Registreer'.

Registreer
© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media