HYPNOSE BASISOPLEIDING najaar 2020 België - NIEUWE DATA

Totaal

Dag 1: AM + PM - Dr Nicole Ruysschaert

Dag 2: AM + PM - Dr Nicole Ruyschaert

Dag 3: AM – Dr Nicole Ruysschaert – PM – Dr Psy Erik de Soir

Dag 4: AM + PM - Dr Psy Erik de Soir

Dag 5: AM - Dr Psy Erik de Soir – PM – Dr Nicole Ruysschaert

Omschrijving
DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING

Deze opleiding voorziet in een inleiding m.b.t. het verantwoord gebruik van hypnose door de beoefenaars van gezondheidsberoepen d.w.z. het gebruik in de context van een medische en/of psychotherapeutische behandeling.

Aan het einde van deze opleiding, zijn de cursisten in staat om:

 1. Een juiste therapeutische werkrelatie op de bouwen naar de patiënt en het inpassen van hypnose als effectief instrument bij de behandeling juist te duiden naar de patiënt toe (met inbegrip van psycho-educatie over het gebruik van hypnose).

 2. Een hypnotische trance op de juiste wijste te induceren, te verdiepen, in de therapie aan te wenden en te deduceren na de selectie van de juiste methode uit het geheel van algemene en specifieke inducties.

 3. Een juiste hypnotische communicatie te voeren met de patiënt, zowel aan de hand van positief taalgebruik, nauw aansluitend bij het belevingsproces van de patiënt, als aan de hand van metaforen, verhalen, muziek en non-verbale signalen.

 4. Hypnose te gebruiken als therapeutische techniek of hulpmiddel, rekening houdend met de (contra)indicaties, de wetenschappelijke bevindingen omtrent effectiviteit, de ethische randvoorwaarden en de indicaties, zoals beschreven in de aanbevelingen van het advies 9491 van de Hoge Gezondheidsraad inzake ‘hypnose in de gezondheidszorg’ (zie https://www.health.belgium.be/nl/advies-9491-hypnose-de-gezondheidszorg).

Data 2020 en tijd

Zaterdagen 12/9, 26/9, 17/10, 7/11, 28/11. 9:30-17:00. Plus: vier tussentijdse zelf te plannen intervisies à 2,5 uur.

Locatie: Online omwille va COVID-19 beperkingen (in code geel/oranje)

Gezien de COVID-19 crisis met alle daarbijhorende beperkingen, worden de basismodules gegeven in een digitale versie via ZOOM door Dr Nicole Ruysschaert en Dr Psy Erik de Soir.

Deelnamevoorwaarden

1) Tot de doelgroep behoren: a) Psychiaters (in opleiding), artsen, tandartsen, master (licentiaat) in de psychologie of in de orthopedagogie, master of bachelor in de verpleegkunde en vroedkunde, master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie/fysiotherapie. b) Enkel met langdurige en erkende psychotherapie-opleiding: master sociaal werk, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor maatschappelijk werk, bachelor gezinswetenschappen, bachelor orthopedagogie, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen. 2) Relevant klinisch werk doen.

Inhoud

Afstemmen en opbouw therapeutische werkrelatie, trance-fenomenen herkennen, hypnose-inductie- en verdiepingsmethoden. Gebruik van hypnotische communicatie zoals positief taalgebruik, procestaal en metaforen. Werken met suggesties en metaforen, ik-versterking, ankeren, communicatie tijdens hypnose, begrip van het gebruikskader van hypnose en bijbehorende ethische overwegingen, de indicaties, contraïndicaties en wetenschappelijke onderbouwing, zelfhypnose.

METHODE

Opgegeven literatuur, hand-outs bij de opleidingsdagen, hypnose scripts, live demonstraties, video, praktijkoefeningen (in subgroepen).

Doorheen de opleiding wisselen ze elkaar af en gebruiken achtereenvolgens de volgende werkvormen: interactieve theoretische uiteenzettingen, vooraf te lezen literatuur, live demonstraties (video, live cliënt), oefeningen in subgroepen, casuïstiek, intervisie, theorie- en praktijktoets.

MATERIAAL

Leidraad – Werkboek - Aanvullende literatuur en script die in de loop van de opleiding worden opgeladen in het digitaal systeem.

LESGEVERS

Nicole Ruysschaert (VHYP-Bestuurslid, Lid van de Opleidingscommissie, Supervisor)

is psychiater-psychotherapeut, EMDR practitioner en CBT-therapeute. Zij is past-president van de European Society of Hypnosis (ESH) en de VHYP, bestuurslid van VHYP en van de International Society of Hypnosis (ISH). Naast een klinische praktijk geeft ze opleidingen en supervisie in hypnose in binnen- en buitenland.

Erik de Soir (VHYP-Voorzitter, Lid van de Opleidingscommissie, Supervisor)

is Dr in de Psychologie (UUtrecht) en Dr in de Sociale en Militaire Wetenschappen (KMS). Hij specialiseerde zich in de crisispsychologie en in de psychotraumatologie en verricht onderzoekswerk naar de effecten van traumatisering. In de schoot van De Weg Wijzer – www.dewegwijzer.org – begeleidt hij al vele jaren getroffenen van vroegkinderlijke chronische traumatisering, verkeersongevallen, branden, collectieve noodsituaties en oorlogssituaties. Hij is als brandweerpsycholoog verbonden aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg en doceert hij crisispsychologie, crisiscommunicatie en crisisbeheer aan universiteiten in binnen- en buitenland.

Deelnameprijs en inschrijving

565,- euro, hierin zit het lidgeld tot het einde van het kalenderjaar inbegrepen. Inschrijving via de website.

Klik hier om de flyer als pdf te downloaden.


Tevens hebben wij een ander type basisopleiding: Hypnotische communicatie in medische settings. Klik hier voor een overzicht van de verschillen

Activiteit tijden

12 Sep 2020 9:30 AM

28 Nov 2020 17:00 PM

Lesgevers

 • Erik de Soir
 • Nicole Ruysschaert

Activiteit sectie
Description

Dag 1 Hypnose algemene info en warm-up (slides 1 -69 –)

Hypnose algemene info warm up slides deel 1 – 1-69

 

Oefeningen break-out

Psycho-educatie: Ademhaling + visualisatie ballon

Naturalistische trance

3 & 6 hypnotische inductie + imaginatie

Duimnagelfixatie + verdieping

Observatie karakteristieken hypnose

Positief taalgebruik

Demo : DVD 

 • Afstemmen Nicole
 • Duimnagelfixatie NL

DEMO groepsinductie

 • Naturalistische trance
 • Inductie focus – imaginaire ballon tussen handen
 • Duimnagelfixatie variant

Handouts

 •  

intervisie opdrachten

 • 1 deelnemer vertolkt een zeer sceptische cliënt / vragen beantwoorden
 • Oefenen in groepjes met therapeut, cliënt, assistent-therapeut, observator
  • AH inductie – ballon
  • Duimnagelfixatie met verdieping
  • 3 en 6 hypnotische inductie
  • Naturalistische trance : een aangename belevenis laten herbeleven
 • Bij elke oefening de tekenen van hypnose opzoeken (waaraan merk je dat iemand in hypnose is? ) en checken hoe de cliënt het ervaren heeft
 • Bij elke oefening nadenken bij welke cliënt je dit eventueel zou kunnen gebruiken en hoe die daar tegenover zou staan.
 • Vragen 1-2-3-4-5-9-10 op pagina 45 bespreken

 

Graag krijg ik een klein verslag van de bijeenkomst.

Activiteit tijden

12 Sep 2020 9:30 AM

12 Sep 2020 17:00 PM

Lesgevers

 • Nicole Ruysschaert

Description

dag 2 hypnose verdieping ankeren ego versterking onwillekeurigheid suggesties

Bespreking intervisie verslag

Utilisatie?

Hypnose alg info Slides 70 – 93 (deel 1)

Herbeleven kracht als ik-versterking - ankeren – misvattingen hypnose – ethische code

Hypnotische Suggesties - utilisatie deel 3

Formuleren van suggesties / soorten

Direct versus indirect 1-25

Ruim domein van hypnose – hypnose en creativiteit cfr. “Impact Techniques” / geleidelijkheid in suggesties / ‘what if’ - suggesties

Oefeningen Break-out

Inductie - Herbeleven succes, kracht, voldoening + ankeren

Brainstormen : Hoe suggesties van kracht of sterkte geven via woorden? Zinnen? Symbolen?

Indirect iemand oriënteren naar leerervaringen die als resources kunnen dienen

Demo groepsinductie

Ego-versterking boomfantasie

Demo : DVD

 

Intervisie opdrachten

 • Inductie ademhaling, herbeleven van gevoel van sterkte of succes, de cliënt goed observeren en alle gewenste veranderingen benoemen (ik zie dat … misschien is dat ….) en regelmatig aanmoedigen met ok, prima, goed zo
 • Betrap jezelf en je omgeving op negatief taalgebruik en negatieve suggesties (doe niet / je moet niet / – hoe zou je het positief formuleren?
 • Tekst suggesties : Hoe gebruik je suggesties Van Craen
 • Oefenen
  • Loslaten : Vooraf een suggestie of aantal suggesties formuleren – rechtstreekse formulering, positief – onrechtstreekse suggesties via verhalen, beelden, dit doet me denken aan ……
  • Principe van geleidelijkheid : meer en meer / hoe het makkelijker wordt om / verder en verder weg van ….
  • Een suggestie met een beeld verbinden werkt sterker !
 • Als – dan suggesties : zie Van Craen en koppelen of linken maken zie oefenscripts verbale linking op p 31-32
  • Toepassen : een gewenste verandering (rustig zijn, loslaten, zelfzekerheid over iets voelen, stevigheid voelen, gezonde voedselkeuzes maken …..)
 • Bij elke oefening de tekenen van hypnose opzoeken (waaraan merk je dat iemand in hypnose is? ) en checken hoe de cliënt het ervaren heeft
 • Voor en na elke oefening Howard alertness schaal p 18
 • Vragen VIII IX en XVI XVII XVIII op pagina 45 bespreken

 

Graag krijg ik een klein verslag van de bijeenkomst.

Activiteit tijden

26 Sep 2020 9:30 AM

26 Sep 2020 17:00 PM

Lesgevers

 • Nicole Ruysschaert

Description

dag 4

ALGEMENE INDUCTIEMETHODES & ONTDEKKENDE TECHNIEKEN DEEL 2 (am)  + HET GEBRUIK VAN METAFOREN, VERHALEN, MUZIEK, mythes en andere vormen van symbolisatie (PM)

Bespreking intervisie verslagen

Bondige voorstelling van het werk in intervisiegroepen? Lessons learned? Vragen uit de groep?

ALGEMENE INDUCTIEMETHODES – DEEL 2

 

VERWARRINGSINDUCTIE VAN CHEECK EN LECRON

 

NATURALISTISCHE INDUCTIE VAN ARAOZ

 

GEFRACTIONEERDE INDUCTIE VAN LANGEN

 

ONTDEKKENDE TECHNIEKEN – DEEL 2

 

DE IDEOMOTORISCHE VRAGEN VAN LECRON

 

HET GEBRUIK VAN PROGRESSIES BIJ KEUZEPROBLEMEN – SUBJECTIEVE BIOFEEDBACK


HET GEBRUIK VAN METAFOREN, VERHALEN, MUZIEK, MYTHES EN ANDERE VORMEN VAN SYMBOLISATIE

(ZIE APARTE SLIDE PRESENTATIE)


 

Activiteit tijden

07 Nov 2020 9:30 AM

07 Nov 2020 17:00 PM

Lesgevers

 • Erik de Soir

Description

dag 3 (AM) NICOLE RUYSSCHAERT

Onwillekeurigheid - Utilisatie – neurowetenschap

- meerwaarde hypnose en indicaties

Bespreking intervisieverslagen

Hypnose hypnotiseerbaarheid verdieping onwillekeurigheid (deel 2)

Hypnotiseerbaarheid en invloed 1- 17

Inductie vingermagneten + suggesties verdieping

Piano-inductie handlevitatie - 18 –

Hypnose Utilisatie /  yes-set – deel 3

Utilisatie 26 - 30

31-51

Hypnose neurowetenschap meerwaarde hypnose indicaties - deel 4

1-24

Live Demo

Piano-inductie

Vinger-magneten + verdieping

Oefeningen Break out rooms

Inductie + verdieping

Piano-inductie

Groepsinductie

Geschiedenis van de wolken – 3 delen indirecte suggesties –

 • Lichtheid / drijven
 • Kracht, Zwaarte, loslaten,
 • Geborgenheid – veiligheid – warmte

Demo – DVD

Hypnotische fenomenen – demo ASCH hypnotic scaling / finger magnets (video 4 ) braked finger magnets ratification –

 1. nadruk bewust versus onbewust (dissociatie) ; onbewuste uitnodigen om magneet te plaatsen, en bewust openhouden van vingers. Suggestie : stel je voor dat je onbewuste je vingers naar elkaar toe laat bewegen : het onbewuste vervoegt het team
 2. suggestie “je wordt sterker, krachtiger suggestie: het gebruik van je onbewuste geeft meerwaarde, toegevoegde waarde en mogelijkheden, en competentie wat het ego versterkt
 3. post-hypnotische suggestie dit werkt helemaal vanzelf en werkt enkel wanneer het met je eigen waarden overeenstemt
 4. post-hypnotische suggestie en wanneer het aanvaardbaar is, kan je het opslaan; en gebruik hypnose wanneer het in je voordeel is en nuttig voor je welzijn, je gezondheid, je groei, je ontwikkeling
 5. Leerpunt : impact van het onbewuste / aandacht op anatomische mogelijkheden / variant handen uit elkaar en magneten in handpalm
 • Milton Erickson – African Violet

Intervisie opdrachten


Dag 3 (pm) ERIK DE SOIR

HYPNOTISCHE COMMUNICATIE – WAT IS ANDERS ONDER HYPNOSE? – herhaling van trance tekens – POSITIEF TAALGEBRUIK –

ALGEMENE INDUCTIEMETHODES & ONTDEKKENDE TECHNIEKEN
– deel 1

SLIDES OVER TEKENS VAN HYPNOSE EN HYPNOTISCHE (POSITIEVE COMMUNICATIE)

Kennismakingsronde – Inventaris van vragen – Hoe zal het werken met hypnose mijn praktijk veranderen?

Inventaris van vragen over het digitaal systeem van VHYP – voorbereiding van leersessie met RexMedia

Oefeningen break-out rooms

Herkennen van zichtbare trance-reacties

ALGEMENE INDUCTIEMETHODES – MAAK EEN SELECTIE – VOLG DE VERSCHILLENDE STAPPEN VAN DE GEKOZEN INDUCTIEMETHODE EN WERK ROND DE ONDERSTAANDE VRAGEN

(Hoofdstuk 2: Algemene inducties. In Moderne hypnotherapie (J.M. CLADDER & J.W.M. LENS). Swets & Zeitlinger, 1986. Lisse. ISBN 90 265 06007)

 

PROGRESSIEVE RELAXATIE MET OOGCATALEPSIE-FEEDBACK

 

PASSIVITEITSINDUCTIE VAN DETHLEFSEN

 

ADEMFANTASIE VAN ALMAN

 

LICHTFANTASIE INDUCTIE VAN KRYSTAL

 

Waar merk je aan dat iemand in hypnose is?

 

“Ik ben niet in hypnose geweest want…”

– Ik heb alles nog gehoord.

– Ik kon ieder moment weer m’n ogen opendoen.

– Ik kon me niets voorstellen van wat u zei.

– Ik heb uw stem af en toe niet gehoord.

– Ik was in slaap gevallen denk ik.

 

Je eigen vraag of de persoon in hypnose is geweest

– De cliënt bewoog regelmatig tijdens hypnose.

– De cliënte sloot de ogen niet of deed de ogen open.

– De cliënt sprak tijdens hypnose.

 

Navraag

1) Heeft u zich veilig en op uw gemak gevoeld?

2) Hoe lang heeft het voor uw gevoel geduurd? (tijdsdistortie?)

3) Hoe was uw lichamelijke gewaarwording? (ideosensorische reacties)

4) Wat kan u zich herinneren? (amnesie)

 

Opmerkingen? Notities?

Wat heb ik nu al geleerd?

 

Checklist van zichtbare trance-indicaties

 

Ideomotorische reacties: ademhaling, houding, vingersignalen, armlevitatie

Reageren op trance-logica

Selectieve aandacht

Spierrelaxatie

Twitches

Nat worden van de ogen

Bewegen van de ogen achter de gesloten oogleden

Verandering in ademhaling/hartslag

Kaakrelaxatie

Katalepsie, niet meer kunnen bewegen/spreken

Gapen

Boeren

Plotselinge geluiden maken

Tranen of neusloop terwijl in niet-hypnotische toestand die afgeveegd zouden worden

Overige

 

Kan je een uitleg geven WAAROM net dit tekenen van ‘hypnotische trance’ zijn?

 

Positief taalgebruik (taal bijsturen – rol observator)

 

 

Vormen van hypnotisch taalgebruik

Opmerkingen

 

positief taalgebruik

 

 

 

met zekere inhoud, zekere waarheden; yes set

 

 

 

mogelijkheden/keuzes geven; ‘misschien’

 

 

 

zintuigelijk (VAKOG)

 

 

 

Non-verbale en paralinguïstische aspecten

 

 

houding

 

 

 

stemmodulatie: intonatie, tempo, stiltes

 

 

 

congruent

 

 

 

vanzelfsprekend

 

 

 

geruststellend

 

 

 

motiverend

 

 

 

nieuwsgierig makend

 

 

 

bekrachtigend

 

 

 

speels, licht

 

 

 

AANVULLINGEN – VERBETERLIJST VOOR POSITIEF TAALGEBRUIK

Roze olifant > “niet/geen”. Richt de aandacht naar het gewenste. Principe van utilisatie. Aanspreken van hulpbronnen en benoemen van wat zich voordoet om vervolgens te verdiepen.

 

Negatief

Positief

Wees niet bang.

 

Maak je geen zorgen.

 

Niet te snel ademen.

 

Dat kan geen kwaad.

 

Dat is niet erg.

 

Dat geeft niet.

 

Geen probleem.

 

Ik wil niet meer dat je liegt.

 

Doe niet zo moeilijk.

 

Stel je niet aan.

 

Trek het je niet aan.

 

Je staat er niet alleen voor.

 

Doe niet zo stom/belachelijk/kinderachtig/flauw.

 

Geen twijfel aan

 

Aarzel niet.

 

Dat is niet mis.

 

Je bent niet alleen.

 

Ik laat je niet in de steek.

 

Niet uitstellen.

 

Je hoeft je niet schuldig te voelen.

 

Je hoeft dit niet persoonlijk op te nemen

 

Neem dat niet te zwaar op.

 

Je hoeft je niet te schamen.

 

Je hoeft niet bang te zijn voor gezichtsverlies.

 

Het is weer verkeerd gegaan.

 

Ik wil me niet meer slecht voelen.

 

Ik wil niet meer wantrouwen.

 

Wil je vanaf nu niet meer automutileren?

 

We gaan het er niet meer over hebben.

 

Geen obstakels/hindernissen.

 

U wil graag geen hoofdpijn meer hebben?

 

Je mag niet bewegen.

 

De kans is groot dat het even pijn gaat doen.

 

Niet schrikken hoor.

 

Neem me niet kwalijk.

 

Stoor ik? schikt het als ik je stoor

 

Ben je niet misselijk? Zeker niet misselijk? Moet je misschien braken?

 

Doet het geen pijn? Zeker dat je geen pijn hebt?

 

Vergeet niet dat te doen.

 

Met dit geneesmiddel kan je je wat draaierig of duizelig voelen, je kan ook last van je maag krijgen, of je algemeen slecht gaan voelen, mogelijk ook een brandend gevoel in je maag.

 

Wanneer je moet braken, laat het me dan weten.

 

Je mag niet overgeven.

 

U mag echt niet meer roken.

 

Vanaf nu moet u niet meer ongezond leven.

 

Niet meer in die valkuil trappen.

 

De Niet meer door het lint-groep

 

Depressiegroep

 

De Uit de schaduw-groep

 

Afdeling Depressie, Angst, Eetstoornissen, …

 

Dit is een medicijn tegen uw psychose

 

Dit is een medicijn/therapie tegen uw manie

 

Ontremd

 

We gaan voor u een oplossing zoeken

 

Dit is een therapie tegen uw hoofdpijn.

 

Dit is een therapie tegen uw depressie.

 

Dit is een therapie tegen uw angst.

 

Daar heb ik geen probleem mee

 

Je hoeft je niet minder dan een ander te voelen.

 

Dat verandert niet.

 

We gaan je niet alleen laten hoor.

 

Laat je niet gek maken.

 

Laat het je niet raken.

 

Trek het je niet aan.

 

Je hoeft niet zo te stressen.

 

Je niet haasten.

 

Neem me niet kwalijk.

 

Laat je niet gek maken.

 

Zit niet zo op m’n huid.

 

Doe niet zo zwaar op de hand

 

Niet zo mee zitten.

 

Deze opdracht zal aan het begin van Dag bondig besproken worden.

DEMO groepsinductie 5-4-3-2-1 techniek

 • 5-4-3-2-1 techniek voor het beheer van stress, angst en paniek
 • Nabespreking
 • Bespreking van het zandlopermodel of de 3-2-1 <-> 1-2-3 techniek

Handouts

 • Slides in VHYP huisstijl (beschikbaar op het digitaal systeem)

intervisie opdrachten

 • Het beschrijven van zichtbare trance reacties en hoe de cliënt zich daarvan bewust is
 • Het aanvullen van de lijst met te verbeteren uitdrukkingen in positief taalgebruik
 • Oefenen met de 5-4-3-2-1 techniek in groepjes met therapeut, cliënt, assistent-therapeut, observator
 • Oefenen met de 3-2-1-2-3 techniek in groepjes met therapeut, cliënt, assistent-therapeut, observator
 • Nabespreking, ervaring van de cliënt, ontdekken van favoriete inductie, effect (ritme) van deductie
 • Bij elke oefening nadenken bij welke cliënt je dit eventueel zou kunnen gebruiken en hoe die daar tegenover zou staan.

Graag krijg ik een klein verslag van de bijeenkomst.


Inleiding OVER ONTDEKKENDE METHODES – HERVONDEN HERINNERINGEN (…)

Hypnose en het terugvinden van ‘vergeten herinneringen’ – Gevaren van de suggestie – Blog EOS

DE AFFECTBRUG

Regressietechniek waarbij een sterke emoties wordt gebruik als brug naar het verleden. Uitleg en demo. Basisscript wordt aangeleverd.

DE ZINNETJESMETHODE VAN NETHERTON

Regressietechniek om emotionele verwondingen of traumatische gebeurtenissen op te sporen. Uitleg en demo.

Basisscript wordt aangeleverd.

de egotoestand van watkins

Methode bij patiënten die zich gedragen op een wijze die ze eigenlijk helemaal niet willen. Uitleg en demo.

Basisscript wordt aangeleverd.

Oefeningen Break-out

Kies een van de bovenstaande methodes.

Maak gebruik van de verschillende stappen van een hypnose: inductie – verdieping – trancewerk – deductie.

Motiveer waarom je bij een bepaalde problematiek voor een van deze drie methodes kiest

Intervisie opdrachten

 • Beschrijf in je intervisieverslag minstens twee van de bovenstaande ontdekkende technieken
 • Welke uitdagingen/hindernissen heb je ervaren bij het gebruik van de geselecteerde technieken?
 • Welke indicaties zie je voor het werken met de geselecteerde technieken?
 • Hoe zou je deze techniek inpassen in je (psycho)therapeutische aanpak?

Graag krijg ik een klein verslag van de bijeenkomst.


 

Activiteit tijden

17 Oct 2020 9:30 AM

09 Oct 2020 17:00 PM

Lesgevers

 • Nicole Ruysschaert

Activiteit tijden

28 Nov 2020 9:30 AM

28 Nov 2020 17:00 PM

Lesgevers

 • Erik de Soir

Registratie

€565.00

€565.00

Gelieve in te loggen om in te schrijven

Log hier in

Voor inschrijving heeft u een VHYP account nodig. Indien u die nog niet heeft, klikt u op de knop 'Registreer'.

Registreer
© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media