Paper in a day

Omschrijving

De uitwerking van je eindpaper in één dag

Aan het einde van de opleiding tot hypnosedeskundige wordt er aan de cursisten gevraagd om een (publiceerbare) paper te schrijven die zowel een empirisch deel (op basis van referenties verkregen uit een eigen literatuurstudie of het VHYP-opleidingsmateriaal) als een deel op basis van één of meerdere gevalsstudies bevat. De bedoeling is dat de cursist eigen ervaringen beschrijft die blijk geven van de capaciteit om hypnose juist aan te wenden in de context van een psychotherapeutisch proces.

Niettegenstaande het feit dat de richtlijnen voor het schrijven van deze paper op de VHYP website erg gedetailleerd zijn, valt het op dat vele van onze leden lange tijd worstelen met deze opdracht en sommigen de opleiding tot hypnosedeskundige zelfs nooit afmaken omdat ze het schrijven van de eindpaper uitstellen of er gewoon de tijd niet kunnen voor nemen. Het VHYP bestuur betreurt dit en wil zijn leden hierin tegemoet komen met een coaching bij het afmaken van de eindpaper.

Het concept ‘paper in a day’ ontstond enkele jaren geleden op het jaarcongres van de internationale traumavereniging en had als doelstelling om jonge onderzoekers te ondersteunen bij het schrijven van een wetenschappelijk artikel.

Deze voortgezette module wil de aspirant hypnosedeskundigen van VHYP – doorheen de verschillende opleidingstrajecten – gedurende een dag bijstaan bij het schrijven en concreet vormgeven van de eindpaper. Het geheel kan gezien worden als een dag gedurende dewelke de nodige coaching en supervisie wordt aangeboden zodat op het einde van deze dag de paper in een eindvorm is gegoten en het afwerken ervan nog maar een kwestie van een paar uren is.

 

De doelstellingen van deze voortgezette module ‘paper in a day’:

  1. Een bondige inleiding over het redactieproces en de verschillende stappen in het schrijven van een (wetenschappelijk) artikel aan het einde van een opleiding.
  2. De selectie van een casus (of een reeks hypnosesessies) waarbij in de context van een psychotherapeutische of medische behandeling gebruik werd gemaakt van hypnosetechnieken die gedurende de VHYP opleiding werden aangeleerd, zoals Ericksoniaanse hypnose, solution-focused of indirect/metaforisch werk, enz.
  3. Na het kiezen van een casus en het kort bespreken ervan (in subgroepen en in de plenaire groep) zullen de therapeutische tools geselecteerd worden die aan bod zullen komen in de paper. Tijdens deze groepsmomenten met de trainer zal gebruik gemaakt worden van goede voorbeelden.
  4. In korte tussentijdse schrijfmomenten zal de structuur van de paper worden uitgewerkt en zullen voorbeelden van structuur worden aangereikt, met minstens de volgende onderdelen: (assessment van de) problematiek van de patiënt, de probleemsamenhang en de hulpbronnen (resources), het formuleren en het ontstaan van hypotheses, het opstellen en uitwerken van een (psycho)therapeutische strategie (met inbegrip van de theoretische achtergrond van de geselecteerde technieken); de discussie van de aangewende technieken en het uitwerken van een conclusie.
  5. Het selecteren van bibliografische referenties en de manier om deze te vernoemen en te gebruiken in de context van een geschreven werk.

 

Aspirant-hypnosedeskundigen die nog helemaal aan het begin staan van het schrijfproces van hun paper zullen stapsgewijze doorgeen de dag gecoacht worden in:

  1. De selectie van één of meerdere praktijksituaties waarin met hypnose werd gewerkt.
  2. Het voorstellen van deze praktijksituaties in subgroepen en het noteren van de suggesties van zowel de trainer als de medecursisten
  3. Het rudimentair uitwerken van de verschillende onderdelen van de paper.
  4. De toetsing van deze rudimentaire versie aan de VHYP-vereisten.

Voor deze module wordt aan de deelnemers gevraagd om hun laptop en de documentatie die ze willen gebruiken tijdens deze voortgezette opleidingsmodule mee te brengen. De trainer zal zelf een aantal referentiewerken meebrengen als theoretische achtergrond bij het redactiewerk.

 

Activiteit tijden

23 Mar 2018 9:30 AM

23 Mar 2018 17:00 PM

Lesgevers

  • Erik De Soir

Registratie

€150.00

€120.00

Gelieve in te loggen om in te schrijven

Log hier in

Voor inschrijving heeft u een VHYP account nodig. Indien u die nog niet heeft, klikt u op de knop 'Registreer'.

Registreer
© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media