Hypnose bij oncologie

Totaal

Lesgever
José Klaassen-Kersten, senior ECP-therapeut, psycho-(oncologisch) en gedragstherapeut. 

Doelgroep
Professionals, werkzaam met patiënten met kanker in een (klinische of poliklinische) setting
of belangstellenden voor dit thema.

Omschrijving

Klinische hypnose in de oncologie. 

De ziekte kanker komt steeds meer voor. Alleen al in Nederland krijgen jaarlijks 105000 mensen de diagnose.

Het hebben van kanker kan verstrekkende gevolgen hebben. Deze gevolgen kunnen op de volgende niveaus optreden:

1. somatisch (vermoeidheid, pijn, misselijkheid, benauwdheid, niet kunnen eten)
2. psychologisch (angst, PTSS, depressie, geschonden zelfbeeld, controle kwijt, slaapproblemen verwerkingsproblemen)
3. sociaal (relaties, werk, rollen, financiën, hobby)
4. spiritueel (zingeving, veranderde waarden, zinervaring, onbezorgdheid)

De gevolgen kunnen ook bij de partner, kinderen en de sociale omgeving waarneembaar zijn.
Als iemand de diagnose kanker krijgt associeert hij/zij dit toch nog vaak met de dood. De medische behandeling kan ingrijpend zijn, waardoor degene die medisch behandeld wordt louter aan het overleven is. De zorg voor het gezin komt daardoor dikwijls meer op de gezonde partner neer, die lange tijd extra kan worden belast.

Voor degene die kanker heeft of heeft gehad is het een opgave om na de diagnose en de medische behandeling een manier te vinden het leven weer zo goed mogelijk vorm te geven. De ziekte heeft regelmatig blijvende gevolgen, waar de patiënt, maar ook de partner, mee moet leren omgaan. Een nieuwe weg vinden in het leven en de kwaliteit van leven is een belangrijk aandachtspunt.

In de oncologie kan het toepassen van hypnose een belangrijke bijdrage leveren aan:
- verlichting van symptomen, zoals pijn, angst, slaapproblemen
- verlichting van somatische klachten, zoals benauwdheid, pijn
- ego-versterking
- traumabehandeling (soms is de behandeling traumatisch. Ook komt voor dat onverwerkte trauma’s naar boven komen)

Mensen in crisis nemen taal letterlijk, waar professionals zich vaak niet van bewust zijn. Voor de hulpverlener is het van groot belang bewust te worden van welke woorden hij kiest en welke boodschap hij hiermee overbrengt, zowel verbaal als non-verbaal.

Inhoud 
De scholing bevat een praktisch en theoretisch gedeelte. De cursist bestudeert vooraf de opgegeven literatuur en de power point presentatie. Tijdens de scholing worden de somatische, psychologische, sociale en spirituele gevolgen bij kanker kort behandeld aan de hand van vragen uit de power point presentatie en worden vragen uit literatuur beantwoord.

Daarnaast wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden behandeld hoe, wanneer en met welk doel hypnose kan worden toegepast. Cursisten oefenen het toepassen van de technieken met hypnose aan de hand van casuïstiek. Tenslotte zal worden belicht hoe verbale en non-verbale suggesties, die bewust en veelal onbewust door professionals, maar ook door familie en vrienden/kennissen, in de communicatie worden gegeven, uitwerken op de patiënt. Professionals komen in de communicatie met de patiënt regelmatig problemen tegen, omdat mensen in crisis andere boodschappen horen dan de boodschapper bedoelt. De cursist krijgt een praktische opdracht om hierin te oefenen.

Doel van de lesdag voor de cursist is: 
- de cursist heeft kennis opgedaan over de mogelijke gevolgen van kanker op somatisch, psychologisch, sociaal en spiritueel niveau
- de cursist heeft kennis verworven bij welke klachten hypnose in de oncologie kan worden toegepast
- de cursist heeft de toepassing van hypnose ervaren door er zelf mee te oefenen
- de cursist is zich ervan bewust wat zijn verbale en non-verbale communicatie bij de patiënt teweeg kan brengen in positieve en negatieve zin en heeft geleerd hoe hypnose in zijn taalgebruik bewust in te zetten om positief en effectiever zijn doel bij de patiënt te bereiken.

Informatie over de docent
Tot eind 2008 heb ik met veel enthousiasme gewerkt op de Afdeling Klinische Psychologie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen met voornamelijk volwassen oncologie en psychiatrie patiënten. Ik werk en werkte naast met reguliere methoden met hypnose, omdat hypnose een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van leven en het zelfvertrouwen van de patiënt al snel helpt te verbeteren. Hierdoor vindt de patiënt houvast in zichzelf en herstelt de zelfcontrole en autonomie.

Na mijn prepensioen wordt met dezelfde doelgroepen in mijn privé praktijk gewerkt. Ik heb 13 jaar revalidatieprogramma’s verzorgd voor patiënten met kanker, voor herstel en verwerking na de primaire medische behandeling. Ik heb een revalidatieprogramma ontwikkeld voor patiënten met kanker in de palliatieve fase, die goed aansloeg. Ik verzorg regelmatig workshops en lesdagen over dit thema. Ik ben erkend supervisor. Ik heb tot eind 2016 als lid van het bestuur van de Nvvh gefungeerd.

Dagindeling
09:30 - 11:00 uur
pauze
11:15 - 12:45 uur
pauze
13:45 - 15:15 uur
pauze
15:30 - 17:00 uur

Credit points
Credit points voor het opbouwen van uw curriculum verkrijgt u door:
- Deelname aan de volledige lesdag levert u 6 creditpoints op (1 uur = 1 creditpoint).
- Insturen van het evaluatieformulier (deze wordt u aansluitend aan de lesdag gemaild)

Evaluatie
Om de degelijkheid van de opleiding te verzekeren, krijgt u als deelnemer een evaluatieformulier. Daardoor kunnen opleiders en het bestuur steeds hun leeropdracht aanpassen.

Curriculum
Deze opleidingsdag behoort tot de curriculi: 
Hypnose bij medische behandelingen‚Ä®
Hypnose bij psychotherapie

Indien u niet hiertoe behoort bent u ook welkom op deze opleidingsdag en verkrijgt u de bijbehorende creditpoints.

Toelatingsvoorwaarde
U heeft de Basisopleiding gevolgd of de opleiding Hypnotische Communicatie in Medische Settings met de Schakelmodule.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd. 

Datum
17 maart 2017

Locatie
U.P.C. KUL Campus Kortenberg
Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
3070, België

Prijs
Niet leden: € 150,-
Leden: € 120,-

Inschrijven
- Login om in te schrijven indien u al een account hebt.
- Vraag een account aan indien u deze nog niet hebt.

Activiteit tijden

17 Mar 2017 10:30 AM

17 Mar 2017 18:00 PM

Lesgevers

  • Jose Klaassen

Registratie

€150.00

€120.00

Gelieve in te loggen om in te schrijven

Contact


+31(0)78-7505844
contactpagina

© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media